Lekarsko uverenje za zaposlenje

Lekarsko uverenje za zaposlenje

Isključivo u zavisnosti od toga na kom radnom mestu želi neko da se zaposli, odnosno da li se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom ili ne, zavisiće i kako treba da izgleda lekarsko uverenje za zaposlenje. A pod tim mislimo zapravo na to kod kojih lekara bi trebalo da ode pacijent, kako bi pristupio pregledu i da bi dobio njihovo mišljenje, koje će kasnije zaposleni u službi medicine rada da unesu u lekarsko uverenje za zaposlenje.

U većini slučajeva se zahteva da u jedno takvo lekarsko uverenje budu uneti podaci o opštem zdravstvenom stanju osobe koja aplicira za konkretno zaposlenje. Ipak, ukoliko se radi o radnom mestu sa povećanim rizikom, tada se zahteva kako opšti pregled, nevezano za to koja je vrsta rizika prisutna na radnom mestu sa povećanim rizikom i kakvi su zdravstveni uslovi, tako isto i specifični pregled, a koji isključivo zavisi od toga koji je faktor rizika prisutan na konkretnom radnom mestu, odnosno kakvi su zdravstveni uslovi.

U okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini svi zainteresovani mogu da zahtevaju i lekarsko uverenje za zaposlenje. Valja naglasiti i to da je pomenuta zdravstvena institucija u potpunosti ispunila sve zahteve koji su propisani zakonima, a koji se tiču kako lekova i opreme, tako isto i kadrova i prostorija, što je potrepljeno i odgovarajućim rešenjem. Naime, na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19), kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine.

Lekarski pregledi i uverenja