Lekarski pregled za vozačku kategoriju B

Lekarski pregled za vozačku kategoriju B

Potpuno isto kao i kada je u pitanju kategorija A, lekarski pregled za vozačku kategoriju B podrazumeva na prvom mestu pregled lekara opšte prakse. Prema pravilima, neophodno je da kandidat pristupi i relevantnom pregledu kod lekara specijaliste oftalmologije, a zatim i da ode na pregled kod psihologa i kod neuropsihijatra.

Svaki od ovih stručnjaka koji su zaposleni u okviru medicine rada će dati svoje mišljenje i nakon toga će kandidati imati validno lekarsko uverenje za vozačku kategoriju B.

Potrebno je napomenuti i to da shodno rešenju broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, a koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo dan 09. decembra 2021. godine, utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini. Konkretno rešenje doneto je u skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19), zatim u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18), kao i u skladu sa članom broj 33, te sa članom broj 39 stav 2 i sa članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. Propis.

Cena

2.800 RSD

Lekarski pregledi i uverenja