Lekarsko uverenje za operskog pevača

Lekarsko uverenje za operskog pevača

Ukoliko neko želi da se zaposli na radnom mestu operskog pevača u okviru konkretne institucije, potrebno je da pribavi odgovarajuću dokumentaciju, u koju pored ostalog spada i lekarsko uverenje za operskog pevača.

Radi se o dokumentu koji, u skladu sa svojim ovlašćenjima izdaje služba medicine rada. Zapravo završno mišljenje o fizičkom i o psihičkom stanju pojedinca kome je potrebno lekarsko uverenje za operskog pevača će dati upravo službenici medicine rada. A oni će to mišljenje dati na osnovu mišljenja stručnjaka, kod kojih je ta osoba već izvršila pregled, a koji je neophodan za obavljanje pomenutog posla, koje se ne smatra rizičnim.

Shodno tome je potrebno lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju pojedinca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima, koja važe za radna mesta bez povećanog rizika.

Treba napomenuti i to da svi stanovnici Jagodine i okoline tog grada mogu da dobiju i lekarsko uverenje za operskog pevača na adresi Kralja Petra I broj 4, uzevši u obzir da se tu nalazi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji funkcioniše kao zdravstvena institucija prema rešenju broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine, a koje je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), zatim prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i prema članu broj 33, člana 39 stav 2 i članu broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, kojom prilikom je utvrđeno da ova zdravstvena institucija ispunjava sve zakonom propisane zahteve koji se odnose na kadar, lekove, prostorije i opremu.

Lekarski pregledi i uverenja