Lekarski pregled za vozačku kategoriju A

Lekarski pregled za vozačku kategoriju A

Iako se često navodi da je u pitanju lekarsko uverenje za vozačku kategoriju A, zapravo se radi o zvaničnom uverenju o zdravstvenom stanju, koje u skladu sa propisima izdaje služba medicine rada.

Vrlo je važno na vreme se prijaviti za izdavanje ovog lekarskog uverenja, a samim tim što u Jagodini, u ulici Kralja Petra I broj 4, postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika, koji funkcioniše kao zdravstvena ustanova, to se lekarski pregled za vozačku kategoriju A može izvršiti i u toj ustanovi. Na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. Godine kojim je omogućeno delovanje Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademija Oxford u Jagodini, kao zdravstvenoj ustanovi, koja je pored ostalog specijalizovana i da izdaje lekarska uverenjea za vozačku kategoriju A.

Na prvom mestu ovi pregledi podrazumevaju pregled lekara opšte prakse. Takođe, osoba koja želi da polaže vozački ispit i stekne vozačku dozvolu za kategoriju A treba da pristupi i pregledu kod psihologa, zatim pregledu kod neuropsihijatra i pregledu kod specijaliste oftalmologije.

Nakon što svi pregledi budu završeni, odnosno popunjen obrazac, kandidat će dobiti validno lekarsko uverenje za vozačku kategoriju A.

Cena

2.800 RSD

Lekarski pregledi i uverenja