Lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole

Lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole

Ne samo da bi dete trebalo na vreme pripremiti za polazak u prvi razred osnovne škole, nego se od roditelja, odnosno staratelja očekuje i da pripreme svu relevantnu dokumentaciju. U tom slučaju je lekarsko uverenje za prvi razred osnovne škole obično ono što zadaje glavobolju roditeljima. Ne zato što ne žele da odugovlače sa tom obavezom, nego prosto zato što sistematski lekarski pregled dece za upis u osnovnu školu iziskuje posetu brojnim lekarima specijalistima, kao i laboratorijsku analizu i krvi i urina. A kako većina roditelja ima stalni posao i dnevne obaveze, to prosto treba zakazati i organizovati sve te preglede.

Sistematski pregled dece pred upis u osnovnu školu, a za lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole, pored laboratorijske analize krvi i urina, podrazumeva da nadležno lice treba da izvrši i proveru vakcinalnog statusa i vakcinacija. Što se pregleda kod specijalista tiče, zahteva se pregled kod otorinolaringologa, zatim oftamologa i stomatologa, kao i pregled kod logopeda i kod specijaliste fizijatrije.

U većini slučajeva se roditelji koji žele da izvade lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole odlučuju da u okviru jedne institucije izvrše sve te preglede. Obično je to nadležni Dom zdravlja, ali je potrebno da izvrše zakazivanje pregleda kod svih specijalista, kako bi dobili lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole. Isto tako se podrazumeva da će izvršiti i laboratorijske analize i krvi i urina, a koje će nadležno lice da upiše u obrazac lekarskog uverenja.

Što se tiče stanovnika Jagodine i okoline, s obzirom na to da postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, u ulici Kralja Petra I broj 4, to roditelji mogu zakazati pregled kod lekara specijaliste otorinolaringologije, odnosno oftalmologije i kod specijaliste fizikalne medicine, posle čega je potrebno da se pobrinu i za organizaciju kod specijaliste stomatologije i logopeda. Inače, u pitanju je zdravstvena institucija za koju je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i prema članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Tim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove kako u pogledu kadrova i opreme, tako isto i u pogledu prostorija i lekova.

Naravno da će preglede kod drugih lekara moći da zakažu u nadležnim institucijama, posle čega će nadležni stručnjak da izda validno lekarsko uverenje za upis u prvi razred osnovne škole, a sve to na osnovu mišljenja konkretnih stručnjaka.

Lekarski pregledi i uverenja