Lekarsko uverenje za stambeni kredit

Lekarsko uverenje za stambeni kredit

Možda nekome i zvuči čudno, ali ukoliko pojedinac kao fizičko lice odluči da podigne stambeni kredit, on mora da uz odgovarajuću dokumentaciju priloži čak i lekarsko uverenje za stambeni kredit. Pored toga je vrlo važno i da ima obavezno životno osiguranje, a činjenica je da mnogi klijenti različitih banaka nisu sa time upoznati, pa ne kriju svoj iznenađenje kada saznaju da su im i ta dokumenta potrebna.

S obzirom na to da se u okviru pregleda, koji se zahtevaju za lekarsko uverenje za stambeni kredit navodi i obavezna laboratorijska analiza krvi, to je vrlo važno da se svaki klijent maksimalno pridržava svih onih saveta, koje će dobiti u okviru nadležne laboratorije, kako se ne bi dogodilo da određeni parametri pruže ne tako dobru sliku o stanju njegovog fizičkog zdravlja, jer će to sasvim sigurno da utiče i na kredit. Naime, lekarsko uverenje za stambeni kredit, a koji je mogu da izvrše i stanovnici grada Jagodine i okoline, uzevši u obzir da postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford podrazumeva osim laboratorijskih analiza krvi, takođe i analizu mokraće. Sve to koriste banke kako bi uvidele da li kod tog fizičkog lica postoji rizik od određenih oboljenja.

Da pomenemo i to da je na osnovu rešenja broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine, a koje je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, odnosno na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18) i u skladu sa članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac utvrdilo da je Akademija Oxford ispunila sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te je tako i stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

U skladu sa time o kakvom se kreditu radi, odnosno od toga koji su zahtevi banke, može biti iznet zahtev i da lekarsko uverenje za stambeni kredit obuhvati i ultrazvuk srca i stomaka, kao i pregled kod lekara opšte prakse, pa čak i test na hepatitis C i na HIV.

A u zavisnosti od toga kakvo je stanje zdravlja klijenta, biće definisano i kolika je njegova obaveza da plaća premiju životnog osiguranja.

Interesantno je i da lekarsko uverenje za stambeni kredit u određenim slučajevima može da uključuje i vrednost BMI–a, odnosno odnos između telesne težine korisnika kredita i njegove visine, a što je zapravo pokazatelj nivoa gojaznosti te osobe.

Lekarski pregledi i uverenja