Lekarsko uverenje za prosvetnog radnika

Lekarsko uverenje za prosvetnog radnika

Shodno aktuelnom zakonu, od svih fizičkih lica koja žele da se zaposle u prosveti, zahteva se pribavljanje određene dokumentacije. Valjalo bi da svi koji su zainteresovani pre konkurisanja na željeno radno mesto dobiju informaciju o tome koja dokumenta je potrebno pribaviti u tom slučaju. Sasvim sigurno da je jedan od zahtevanih dokumenata i lekarsko uverenje za prosvetnog radnika, a koje izdaje nadležna služba medicine rada.

Radi se o dokumentu koji ima za cilj da komisiji pruži relevantne informacije o fizičkom i o psihičkom stanju zdravlja konkretnog pojedinca, odnosno da na osnovu izvršenih pregleda kod relevantnih stručnjaka službenik medicine rada iznese svoje mišljenje o tome da li je osoba sposobna za rad u prosveti ili ne.

Takođe treba napomenuti i to da lekarsko uverenje za prosvetnog radnika mogu pribaviti svi stanovnici grada Jagodine i njegove okoline i to u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, koji se nalazi u ulici Kralja Petra I broj 4. Rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, a na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i na osnovu članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis utvrdilo da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, tako da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi. Sve to dalje znači da pojedinci kojima je potrebno lekarsko uverenje za prosvetnog radnika upravo u ovoj zdravstvenoj instituciji mogu i da ga pribave.

Lekarski pregledi i uverenja