Lekarski pregled za vozače C, D, F za produženje

Lekarski pregled za vozače C, D, F za produženje

Uzevši u obzir da se radi o profesionalcima, odnosno o vozačima C i D kategorije, kao i o ozačima instruktorima, to je sasvim očekivano da se razlikuje lekarski pregled za vozače C, D, F za produženje u odnosu na lekarski pregled koji za produženje dozvole A i B kategorije moraju da izvrše svi zainteresovani.

Na prvom mestu je osnovna razlika u tome što se od kandidata zahteva da izvade krv, uzevši u obzir da lekarsko uverenje za vozače profesionalce C, D i F kategorije obuhvata i rezultate laboratorijske analize krvi.

Naravno da svi koji su zainteresovani za produženje vozačke dozvole za ove kategorije moraju posetiti službu medicine rada, koje funkcioniše i u Jagodini, u ulici Kralja Petra I broj 4. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, a prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), te na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis). Pomenuto Ministarstvo je na osnovu toga donelo konkretno rešenje, kojim je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Upravo stručnjaci koji su zaposleni u okviru te institucije vrše propisane preglede i iznose zaključak o zdravstvenom stanju konkretnog fizičkog lica. Osim rezultata laboratorijske analize krvi, svi kandidati treba da odu na pregled kod neuropsihijatra i psihologa, zatim da im se uradi EKG kod kardiologa, kao i da imaju rezultate pregleda kod lekara specijaliste ORL i oftalmologa.

Cena

3.500 RSD

Lekarski pregledi i uverenja