Lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom

Lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom

Zanimanja koja podrazumevaju rad sa decom ne spadaju u zanimanja sa povećanim rizikom, pa se shodno tome u velikoj meri razlikuje lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom u odnosu na lekarsko uverenje koje moraju da izvade osobe, ukoliko su zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Zato i napominjemo da služba medicine rada izdaje po potrebi lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom. A tom prilikom će službenici medicine rada izneti zaključno mišljenje o zdravstvenom stanju konkretnog pojedinca i to kako o njegovom psihološkom, odnosno o mentalnom, tako isto i o fizičkom stanju. Inače, sve to će moći da učine tek nakon što kandidat prođe sve preglede koji su propisani zakonom.

Dobro je istaći i to da u Jagodini postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji funkcioniše kao zdravstvena institucija i nalazi se na adresi Kralja Petra I broj 4. S obzirom na to da se radi o zdravstvenoj instituciji, koja je relevantnim rešenjem okarakterisana kao validna, to klijenti mogu zahtevati i lekarsko uverenje za obavljanje poslova sa decom u sklopu te zdravstvene institucije. Napomenuli bismo i to da je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. Propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Tim rešenjem je utvrđeno da ova institucija ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Lekarski pregledi i uverenja