Lekarsko uverenje za vizu

Lekarsko uverenje za vizu

Svaka zemlja propisuje koja dokumenta je potrebno da priloži neko, ko želi da stekne radnu ili neku drugu vizu u okviru te zemlje. U tom smislu je vrlo važno da svako kome je potrebno lekarsko uverenje za vizu na vreme dobije apsolutno sve informacije o tome kod kojih lekara je neophodno da izvrši pregled, kako bi takav jedan dokument bio smatran relevantnim.

S obzirom na to da u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini, koja se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4, osim službe medicine rada, postoji i služba ginekologije, zatim fizikalne medicine i kardiologije, kao i internističke medicine, neuropsihijatrije i oftalmologije, te otorinolaringologije, otorinologije, psihologije i psihijatrije, a da su upravo to sve stručnjaci, čije mišljenje je važno kada je u pitanju lekarsko uverenje za vizu, to svako kome je potreban konkretni dokument može praktično da ga pribavi na jednom mestu.

Treba pomenuti i to da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac dana 09. decembra 2021. godine doneo rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. Godine i to na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), te člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18), kao i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis), kojim je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonom propisane uslove i zahvete, koji se odnose kako na kadrove, lekove i opremu, tako i na prostorije, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Lekarski pregledi i uverenja