Lekarsko uverenje za starateljstvo

Lekarsko uverenje za starateljstvo

Među dokumentima koje potencijalni staratelj ima obavezu da priloži, pored ostalih nalazi se i lekarsko uverenje za starateljstvo.

Zapravo se radi o lekarskom uverenju o zdravstvenom stanju, koje podnosilac molbe treba da izvadi u službi medicine rada. Tom prilikom će službenici medicine rada na kraju dati svoje mišljenje o zdravstvenom stanju podnosioca zahteva i to ne samo u fizičkom, nego i u psihološkom smislu, uzevši u obzir da lekarsko uverenje za starateljstvo, odnosno lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju obuhvata i pregled kod psihologa, kao i pregled kod specijaliste neuropsihijatrije.

Inače, služba medicine rada postoji i u Jagodini, na adresi Kralja Petra I broj 4, gde svi koji su zainteresovani, mogu da zakažu preglede za lekarsko uverenje za starateljstvo, odnosno za izdavanje lekarskog uverenja o zdravstvenom stanju.

Da napomenemo i to da je u skladu sa članom broj broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Upravo tim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Lekarski pregledi i uverenja