Psihologija
Usluga

Psihologija

Danijela Stanković

Danijela Stanković

Psiholog

Nauka koja se bavi proučavanjem psihe, odnosno psihičkih procesa i psihičkih osobina u njihovom nastanku naziva se psihologija.

Specijalista psihologije u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademija Oxford u Jagodini, koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 će kroz razgovor sa pacijentom nastojati da utvrdi u kakvom stanju se njegova psiha nalazi, a kako bi mogao da mu prepiše adekvatnu terapiju u skladu sa dijagnostikom. U pitanju je zdravstvena institucija, koja je ispunila sve zakonom propisane uslove i zahteve, koji se odnose ne samo na prostorije i kadrove, već i na lekove i opremu. A to je potvrđeno i rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine. Pomenuto rešenje je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19, te člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis donelo nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac.

Treba napomenuti i to da specijalisti psihologije, osim što proučavaju ponašanje individue, takođe mogu da se bave i proučavanjem ponašanja grupe ljudi. Konkretni termin vodi poreklo od dve grčke reči i to psiha i logos, a u značenju duša i nauka, tako da se psihologija slobodno prevodi kao nauka o duši.