Lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem

Lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem

Samim tim što osoba na svom radnom mestu treba da nosi oružje, vrlo je važno mišljenje psihologa i neuropsihijatra kada se izdaje namensko lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem. U tom slučaju se poštuju maksimalno pravila koja su navedena u trenutno aktuelnom Pravilniku o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017.

Od zaposlenog se zahteva da pristupi lekarskom pregledu pre početka rada na radnom mestu sa povećanim rizikom, odnosno neposredno pre nego što bude izvršeno premeštanje zaposlenog na radno mesto sa povećanim rizikom. U slučaju da je zaposleni raspoređen na radno mesto sa povećanim rizikom, a pre toga je imao prekid duži od 12 meseci u obavljanju poslova na tom radnom mestu, zahteva se da priloži i relevantno lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem.

U okviru lekarskog pregleda je predviđen opšti pregled i specifični pregled, a nakon toga zaposleni u službi medicine rada su obavezni da na osnovu rezultata svih pregleda izdaju lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem, u kome će navesti i svoje mišljenje u zaključku.

Takođe je dobro da napomenemo i to da svi stanovnici Jagodine i njene okoline imaju mogućnost da u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford izvade i lekarsko uverenje za radnika obezbeđenja sa oružjem. U pitanju je zdravstvena institucija koja je ispunila sve zakonom propisane zahteve, vezano za prostor, kadar i opremu, kao i za lekove, te ima pravo da funkcioniše kao zdravstvena ustanova. Sve to je potkrepljeno rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine, a koje je donelo nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i prema članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Cena

3.600 RSD

Lekarski pregledi i uverenja