Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

Lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika

Pored toga što postoje radna mesta sa povećanim rizikom, postoje i radna mesta bez povećanog rizika, u koja na primer spadaju administrativni poslovi. Zapravo to znači da je u pitanju radno mesto na kome prema Aktu o proceni rizika nisu detektovani nikakvi faktori, koji mogu da imaju negativ uticaj na zaposlene.

Sa tim u vezi se u velikoj meri razlikuje i lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika, u odnosu na lekarsko uverenje koje mora priložiti zaposleni na radnom mestu sa povećanim rizikom.

U većini slučajeva se radi o proceni zdravstvenog stanja radnika, a sa fizičkog i psihološkog aspekta. Vrlo je važno napomenuti i to da stručno lice koje je zaposleno u okviru medicine rada daje zaključno mišljenje o fizičkom i psihičkom stanju osobe, kojoj je potrebno lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika. Sve to pomenuti stručnjak čini tek nakon što stranka završi preglede kod drugih stručnjaka, a što se propisuje pravilnikom firme koja zapošljava radnika na konkretnom radnom mestu.

Dobro je pomenuti i to da stanovnici grada Jagodine i njegove okoline imaju mogućnost da izvade i lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika i to u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford. Ova zdravstvena institucija nalazi se na adresi Kralja Petra I broj 4 i u okviru nje, pored ostalih, funkcioniše i služba medcine rada, gde zainteresovana lica mogu da dobiju i lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika. Treba istaći i podatak da je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, dana 09. decembra 2021 godine, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donosi rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, kojim je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove, kako u pogledu kadrova, opreme i lekova, tako isto i prostorija, pa samim tim stiče pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, a u kojoj postoji i služba medicine rada, tako da svi kojima je to potrebno, mogu dobiti i lekarsko uverenje za rad na radnom mestu bez povećanog rizika, u okviru ove zdravstvene institucije.

Cena

2.000 RSD

Lekarski pregledi i uverenja