Lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom

Lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom

Poznato je da se od svih studenata, koji žele da apliciraju za smeštaj u studentski dom zahteva i da tom prilikom osim zahteva, prilože i odgovarajuću dokumentaciju. Jedan od dokumenata koji se zahteva jeste i lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom, koji u ovom slučaju treba da izda služba medicine rada. Da budemo precizni, službenici medicine rada su u obavezi da navedu zaključno mišljenje o tome da li je student u mogućnosti na osnovu svog psihičkog i fizičkog stanja zdravlja da bude smešten u studentski dom.

Podrazumeva se da će pre toga svako lice biti u obavezi da pristupi namenskim lekarskim pregledima, kako bi posle toga moglo da mu bude izdato lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom, a koje će moći da priloži nadležnim službama uz svoju molbu.

Istakli bismo i to da svi stanovnici grada Jagodine i njegove okoline imaju mogućnost da u okviru službe medicine rada izvade i lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom. U skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i u skladu sa članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis), nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donosi dana 09. decembra 2021. godine rešenje pod brojem 530 – 072 – 36 / 2021 – 09. Tom prilikom su pomenute službe utvrdile da Akademija Oxford ispunjava sve uslove i zahteve, koji su propisani zakonom, a koji se tiču lekova, prostora, opreme i kadrova, što podrazumeva da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, pa i da po potrebi organizuje propisane lekarske preglede, a za sve kojima je potrebno lekarsko uverenje za smeštaj u studentski dom.

Lekarski pregledi i uverenja