Neuropsihijatrija
Usluga

Neuropsihijatrija

Dr Radojica Antić

Dr Radojica Antić

Neuropsihijatar

Disciplina u okviru psihijatrije koja se bavi proučavanjem neurološke osnove različitih psihičkih oboljenja, ali i poremećaja ponašanja naziva se neuropsihijatrija.

Generalno, neuropsihijatrija je podeljena na neurologiju i psihijatriju.

Napomenuli bismo i to da u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini, a koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 postoji i odeljenje neuropsihijatrije, gde svi zainteresovani mogu da izvrše specijalistički pregled.

Radi se o zdravstvenoj instituciji, koja poseduje rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je doneto na dan 09. decembra 2021. godine od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Sektora za inspekcijske poslove, Odeljenja za zdravstvenu inspekciju, Odseka za zdravstvenu inspekciju Kragujevac. Utvrđeno je da je ta zdravstvena institucija u potpunosti ispunila sve zahteve koje navodi član broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19), kao i član broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i član broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) i to kako u pogledu kadra i prostorija, tako isto i u pogledu lekova i opreme.