Lekarsko uverenje za upis u višu školu

Lekarsko uverenje za upis u višu školu

Od svakoga ko želi da upiše izabranu višu školu se zahteva naravno da priloži odgovarajuću dokumentaciju, o čemu bi trebalo da se blagovremeno raspita, kao i da položi propisani prijemni ispit, a ukoliko se radi o državnoj višoj školi. U okviru dokumentacije se često pominje i lekarsko uverenje za upis u višu školu, koje zainteresovani kandidati mogu da pribave u službi medicine rada.

A ono što treba posebno istaći jeste da ta služba funkcioniše i u Jagodini i to u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4. Rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je na dan 09. decembra 2021. godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac, a prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) utvrđeno je da je Akademija Oxford ispunila sve uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, koji su propisani zakonom, tako da je stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Inače je predviđeno da se za lekarsko uverenje za upis u višu školu svi kandidati moraju podvrgnuti takozvanoj audiometriji, kako bi bio proveren njihov sluh. Takođe je neophodno i da budu izvršene propisane laboratorijske analize, a očekuje se da svaki kandidat ispoštuje pravilo i da dan uoči vršenja konkretnih analiza ne konzumira hranu niti bilo kakvo piće osim vode nakon 20 časova. Neposredno pre analiza ne sme se konzumirati nikakvo piće ili kafa, izuzev vode.

Nakon što kandidat bude izvršio sve propisane preglede i analize, obaveza je službenika u okviru medicine rada da izdaju lekarsko uverenje za upis u višu školu, odnosno da u konkretnom obrascu navedu svoje mišljenje o fizičkom, kao i o mentalnom, to jest psihičkom stanju pojedinca.

Lekarski pregledi i uverenja