Lekarsko uverenje za stalni boravak

Lekarsko uverenje za stalni boravak

Obavezno je svako lice, koje je strani državljanin da zahtev za stalno nastanjenje na teritoriji Republike Srbije podnese lično i to u policijskoj upravi koja je nadležna u konkretnom slučaju.

Zakonom je propisana i sva dokumentacija koju mora pojedinac u tom slučaju da podnese, odnosno navedeno je u kojim slučajevima se može odobriti nastanjenje, kao i koji uslovi moraju da budu ispunjeni da bi do toga došlo.

Uzevši u obzir da postoje i posebni slučajevima kada može da bude odobreno stalno nastanjenje, odnosno stalni boravak za jednog stranca, to je vrlo važno raspitati se o svim ovim detaljima. U određenim slučajevima je potrebno lekarsko uverenje za stalni boravak, a shodno trenutno aktuelnim pravilima.

Potrebno je napomenuti da služba medicine rada postoji i u Jagodini, što znači da stanovnici tog grada i njegove okoline imaju mogućnost da dobiju i lekarsko uverenje za stalni boravak ako im to bude bilo neophodno. Svako fizičko lice koje je zainteresovano za izdavanje ovog dokumenta bi trebalo da zna i to da nakon sprovedenih pregleda kod nadležnih stručnjaka, službenici medicine rada imaju obavezu da u formu obrasca lekarskog uverenja navedu i svoje zaključno mišljenje kako o stanju fizičkog zdravlja konkretne osobe, tako isto i o stanju njegovog psihičkog, odnosno mentalnog zdravlja.

Da napomenemo i to da je rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac ustanovilo da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove kako u pogledu kadrova, tako isto i u pogledu opreme, prostorija i lekova, tako da je ta institucija stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Lekarski pregledi i uverenja