Lekarsko uverenje za usvajanje deteta

Lekarsko uverenje za usvajanje deteta

Svako ko je u nekom trenutku pristupio procesu usvajanja zna da on nije uopšte ni jednostavan, a ni kratkotrajan.

A ono što mnoge potencijalne usvojitelje često odvraća od toga jesu dokumenta, koja moraju biti pripremljena, kako bi počeo postupak usvajanja. Kada je u pitanju lekarsko uverenje za usvajanje deteta, možda je to i jedan od najjednostavnijih dokumenata koji treba pripremiti. U suštini, takav jedan dokument podrazumeva pregled kod specijaliste psihologije i kod specijaliste psihijatrije, a zatim službenik medicine rada na osnovu nalaza pomenutih stručnjaka navodi zaključno mišljenje o tome da li je to lice sposobno za usvojenje ili ne.

Naravno da postoje slučajevi kada nadležne institucije mogu zahtevati i dodatne specijalističke preglede, ali će svakako na vreme o tome da informišu potencijalnog usvojitelja.

Za sve one koji žive na teritoriji grada Jagodine, odnosno u okolini je vrlo važna informacija i ta da mogu pribaviti lekarsko uverenje za usvajanje deteta i u okviru te službe, budući da se Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 u tom gradu. Dobro je da istaknemo i to da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis utvrdilo da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova. Sve to je potkrepljeno i rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, a koje je pomenuta nadležna institucija donela na dan 09. decembra 2021. godine.

Lekarski pregledi i uverenja