Lekarsko uverenje za upis na fakultet

Lekarsko uverenje za upis na fakultet

Predviđeno je da svi koji upisuju izabranu visokoškolsku ustanovu, odnosno višu školu ili fakultet, uz sva ostala dokumenta, treba da prilože i lekarsko uverenje za upis na fakultet. A taj dokument, shodno pravilniku i ovlašćenjima, izdaje služba medicine rada, koja se u Jagodini nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4. S obzirom na to da je u skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i u skladu sa članom broj 33, članom 39 stav 2 i sa članom broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, time je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, tako da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, što dalje znači da i lekarsko uverenje za upis na fakultet može dobiti u sklopu ove institucije svako ko za time ima potrebu.

Posebno je važno napomenuti da se od svakog kandidata zahteva da tom prilikom naravno priloži važeću ličnu kartu, kao dokaz o identifikaciji. Neophodno je i da izvrši propisane laboratorijske analize, a o čemu će svako od njih ponaosob da bude informisan u okviru nadležne službe medicine rada.

S obzirom na to da je vrlo bitno kakve su sposobnosti slušanja svakoga ko upisuje izabranu višu školu ili fakultet, to je predviđeno i da bude izvršena takozvana audiometrija, odnosno provera sluha za svakog kandidata.

Treba napomenuti i to da postoje neki fakulteti, koji imaju posebne zahteve, kao što je na primer Fakultet sporta i fizičke kulture. Od kandidata koji žele da upišu taj fakultet se zahteva da izvrše laboratorijske analize, koje obuhvataju proveru krvne slike i nivoa šećera u krvi, zatim holesterola u krvi i bilirubina u krvi, a neophodno je da za lekarsko uverenje za upis na fakultet u tom slučaju bude izvršen i pregled urina.

Lekarski pregledi i uverenja