Lekarsko uverenje za doživotno izdržavanje

Lekarsko uverenje za doživotno izdržavanje

Stručnjaci za oblast prava često se susreću sa situacijama da naslednici pokušavaju da obore ugovor o doživotnom izdržavanju, odnosno da ga proglase nevalidnim. Ali ima slučajeva kada je to prilično teško moguće. Upravo iz tog razloga ovi stručnjaci i iznose preporuku da je potrebno pribaviti najpre lekarsko uverenje za doživotno izdržavanje.

Pod tim se misli na validan dokaz, izdat od strane službe medicine rada, odnosno od specijaliste neuropsihijatrije o tome da je primalac doživotnog izdržavanja zdrav u psihičkom smislu, kao i da je njegova sposobnost rasuđivanja na optimalnom nivou.

Upravo iz tog razloga i ne čudi što ljudi koji žele da sa nekim sklope ugovor o doživotnom izdržavanju, pribavljaju i lekarsko uverenje za doživotno izdržavanje.

Stanovnicima Jagodine i okoline je na raspolaganju i služba medicine rada, koja funkcioniše u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radniku Akademije Oxford, kao zdravstvene institucije i nalazi se na adresi Kralja Petra I broj 4, a u okviru koje svi zainteresovani imaju mogućnost i da zakažu preglede kod konkretnih stručnjaka, kako bi stekli lekarsko uverenje za doživotno izdržavanje. Valja naglasiti i to da je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Konkretno rešenje doneto je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zvanično objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18, te na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis i to nakon utvrđivanja da Akademija Oxford ispunjava sve uslove, koji su propisani aktuelnim zakonom, a koji se odnose kako na opremu i prostor, tako isto i na lekove i na stručni kadar.

Lekarski pregledi i uverenja