Lekarsko uverenje za boravak u staračkom domu

Lekarsko uverenje za boravak u staračkom domu

Da bi bilo ko mogao da bude primljen u državni dom za stare, najpre je neophodno da bude državljanin Republike Srbije. Zatim je potrebno da podnese molbu nadležnom Centru za socijalni rad, kao i svu propisanu dokumentaciju, u koju spada i lekarsko uverenje za boravak u staračkom domu.

Radi se o dokumentu koji se izdaje u okviru službe medicine rada, a nakon pregleda kod lekara opšte prakse i lekara neuropsihijatra. Treba imati na umu da postoje institucije koje zahtevaju da uz molbu i ostalu dokumentaciju, odnosno uz lekarsko uverenje za boravak u staračkom domu, odvojeno bude predat i nalaz lekara specijaliste neuropsihijatrije, pa bi valjalo blagovremeno pribaviti sve potrebne informacije o zahtevanim dokumentima.

Kako i u Jagodini funkcioniše služba medicine rada, to svi koji su zainteresovani, imaju mogućnost da u ulici Kralja Petra I broj 4 zakažu pregled kod lekara opšte prakse i neuropsihijatra, kako bi dobili lekarsko uverenje za boravak u staračkom domu.

Na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donosi na dan 09. decembra 2021. godine rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, kojim se utvrđuje da Akademija Oxford stiče pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, s obzirom na to da je ova institucija ispunila sve uslove koje propisuje zakon, a koji se odnose na prostorije, kadrove, opremu i lekove.

Lekarski pregledi i uverenja