Lekarsko uverenje za nastavnika u muzičkoj školi

Lekarsko uverenje za nastavnika u muzičkoj školi

Pre nego što potpišu ugovor o radu, nastavnici u muzičkoj školi imaju obavezu da dostave zahtevanu dokumentaciju, u koju spada i lekarsko uverenje za nastavnika u muzičkoj školi.

Treba imati na umu da je u pitanju radno mesto bez povećanog rizika, što podrazumeva da se i lekarski pregled značajno razlikuje u odnosu na pregled za zaposlene na radnim mestima sa povećanim rizikom.

Najpre je potrebno da u okviru službe medicine rada zakažu pregled, te da tom prilikom navedu da im je potrebno lekarsko uverenje za nastavnika u muzičkoj školi. Sve to je vrlo važno zbog izdavanja pomenutog dokumenta, s obzirom na to da zaključno mišljenje o stanju fizičkog i psihičkog zdravlja te osobe daju zaposleni u službi medicine rada, a na osnovu prethodnog mišljenja stručnjaka, koji su i izvršili propisane preglede.

Lekarsko uverenje za nastavnika u muzičkoj školi mogu svi stanovnici Jagodine i njene okoline da dobiju i u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4, uzevši u obzir da u okviru te zdravstvene institucije funkcioniše i služba medicine rada. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, a prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis. Na osnovu svega toga utvrđeno da je ova zdravstvena institucija ispunjava sve uslove, koje trenutno aktuelni zakon propisuje, a posmatrano kako sa aspekta kadra i opreme, odnosno prostorija, tako isto i lekova.

Lekarski pregledi i uverenja