Sanitas Klinik Laboratorija

U želji da svima koji imaju potrebu za bilo kakvim pregledom kod lekara specijaliste maksimalno olakša celokupan proces, možemo ponuditi i uslugu laboratorijske dijagnostike.

S obzirom na to da privatna laboratorija Jagodina u ponudi ima izuzetno veliki broj analiza, čak i ukoliko "Sanitas klinik" analizu koja vam je potrebna nema u tom momentu u ponudi, biće nam zadovoljstvo da vam ponudimo uslužno da izvršite analizu u jednoj od brojnih specijalističkih laboratorija sa kojima imamo neposrednu saradnju.

Biohemijska laboratorija, odnosno biohemijske analize imaju za cilj da uz pomoć pouzdanih metoda analize krvi utvrde ne samo opšte stanje zdravlja pacijenta, već i da utvrde da li postoji određeno stanje ili oboljenje u njegovom organizmu.

Laboratorija krvi i laboratorija urina su najčešće analize, koje su pacijentima neophodne, a sa ciljem redovne provere zdravstvenog stanja, te utvrđivanja postojanja eventualnih oboljenja ili drugih promena u organizmu.

Privatna laboratorija Jagodina

U okviru ove vodeće medicinske ustanove, postoji i privatna laboratorija Jagodina, koja se nalazi na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu. Ne samo da "Sanitas klinik" klijentima nudi mogućnost da izvrše pregled kod specijaliste ginekologije ili kardiologije, te kod specijaliste endokrinologije, otorinolaringologije ili kod bilo kog drugog specijaliste, koji je zaposlen u ovoj zdravstvenoj ustanovi, već je u ponudi i biohemijska laboratorija, kao i sve vrste briseva, analiza i testova.

Sve vrste analiza mogu biti izvršene u toj ustanovi, koja je poznata po tome što koristi vrhunsku laboratorijsku opremu i zapošljava iskusne profesionalce.

Podrazumeva se da pacijenti mogu izvršiti apsolutno bilo koju analizu, među kojima su osnovne analize krvi i urina. Takođe, privatna laboratorija Jagodina nudi i namenske analize sa ciljem utvrđivanja polno prenosivih bolesti ili postojanja HIV virusa, zatim virusnog hepatitisa ili šećerne bolesti.

Ponudom su obuhvaćeni i prenatalni testovi, zatim različite vrste alergijskih testova, kao i briseva jezika, nosa, perianalne regije, oka i drugih delova tela po potrebi.

Takođe, u skladu sa zahtevima pacijenata privatna laboratorija Jagodina može da obezbedi i DNK analizu, ali i tumor markere, različite tipove analiza stolice i mnoge druge analize.

Podrazumeva se da privatna laboratorija Jagodina pri "Sanitas klinik" u najkraćem mogućem roku vrši apsolutno sve vrste citoloških i patohistoloških analiza, kao i analize polnih hormona, ali i različite tipove mikrobioloških i imunohemijskih analiza.

Svakako treba napomenuti i to da u skladu sa preporukom nadležnog lekara specijaliste, koji izvrši pregled, odnosno sa potrebama samog pacijenta može biti izvršen i test ukupnog kapaciteta vezivanja gvožđa, te namenske analize sa ciljem utvrđivanja nivoa uree, holesterola ili kreatinina, ali i triglicerida. U zavisnosti od toga sa čime se pacijent susreće i zbog čega mu je potrebna analiza, zavisiće i koji tip analize je preporučen, ali je najbitnije napomenuti da privatna laboratorija Jagodina, koja funkcioniše u okviru "Sanitas klinik" može da ponudi i bilo koji tip analiza. Čak i ako tu analizu nema u ponudi, ova poznata medicinska ustanova nastoji da maksimalno olakša pacijentima celokupan proces, pa u tom smislu nudi uslužno vršenje analiza u okviru laboratorija, sa kojima ima saradnju.

Ne treba zaboraviti ni to da se u ponudi ove zdravstvene institucije nalaze i sve vrste mikrobioloških analiza, poput spermokulture, urinokulture i analize stolice, te sve vrste briseva, ali i sve vrste analiza koje spadaju u domen mikrobiologije, odnosno imunologije, bakteriologije, parazitologije, virusologije, hematologije, mikologije, te protozoologije.

Naravno da je zastupljena i laboratorija krvi, tako da pored ostalog pacijenti mogu dobiti proveru kompletne krvne slike, te utvrđivanje vremena vremena krvarenja i vremena koagulacije, kao i utvrđivanje sedimentacije eritrocita. Takođe je u ponudi i lupus antikoagulans test, koji se u osnovi radi kako bi bilo utvrđeno da li postoje antitela, koja mogu uticati na povećani rizik od pojave tromba.

Privatna laboratorija Jagodina nudi i sve vrste analiza u okviru oblasti parazitologije, kao i u oblasti serologije.

Laboratorija krvi

Nema nikakve sumnje da je izuzetno važno sa vremena na vreme proveravati stanje zdravlja, a što uključuje svakako i proveru krvne slike. U laboratoriji "Sanitas klinik" u Jagodini se svim pacijentima nudi ne samo osnovna usluga, nego i dodatne analize koje uključuje laboratorija krvi.

Najbitnije je imati na umu da bi na svakih godinu dana ili češće, a ako tako preporuči nadležni lekar, svi trebalo da rade osnovnu analizu krvi, kako bi proverili stanje svog zdravlja i mogli da budu upoznati sa time da li postoje određeni problemi u njihovom organizmu, koje treba sanirati. Upravo zahvaljujući rezultatima biohemijskih analiza krvi će lekar specijalista imati mnogo jasniji uvid u zdravstveno stanje samog pacijenta, pa će u tom smislu i moći da mu preporuči terapiju, ako je potrebna.

U suštini, laboratorija krvi uključuje biohemijske i hematološke analize krvi, a vrlo je važno da se pacijenti prethodno upoznaju sa time da li je eventualno potrebna neka vrsta pripreme za konkretnu analizu. Sve informacije mogu dobiti ili direktno u "Sanitas klinik", u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu u Jagodini ili na brojeve telefona 060 035 00 86 i 035 82 000 18, kao i na mejl adresu info@sanitasklinik.rs.

U okviru biohemijskih analiza, koje uključuje laboratorija krvi, izuzev osnovne analize sa ciljem provere krvne slike, može biti utvrđen i nivo gvožđa, zatim bilirubina i glukoze, te glicerida, ureee i kreatinina u krvi, ali i enzima.

A rezultati takvih analiza krvi će u velikoj meri pomoći lekaru specijalisti da bude mnogo bolje upoznat sa stanjem zdravlja samog pacijenta, odnosno sa eventualnim problemima koji u njegovom organizmu postoje, pa će shodno tome i preporučiti dalji tok lečenja i eventualnu terapiju.

Kada su u pitanju hematološke analize, laboratorija krvi na prvom mestu podrazumeva izradu kompletne krvne slike, što je u suštini grupa testova, koji se vrše sa ciljem utvrđivanja broja eritrocita, trombocita i leukocita, a uključuje i koncentraciju hemoglobina, leukocitarnu formula, zatim eritrocitni indeks i hematokrit.

Naravno da laboratorija, koja se nalazi u okviru "Sanitas klinik" u Jagodini nudi sve vrste analiza pacijentima različitog uzrasta, tako da je u ponudi i kompletna krvna slika za decu.

Laboratorija urina

Drugi značajan podatak koji bi trebalo da ima lekar specijalista prilikom pregleda, izuzev krvne slike jeste i analiza urina. Baš zato i napominjemo da laboratorija urina pri "Sanitas klinik" u Jagodini nudi kako osnovne analize, tako i specijalističke.

U suštini, laboratorija urina uključuje fizički i hemijski pregled urina, što je zapravo test koji ima za cilj da utvrdi hemijske aspekte konkretnog uzorka urina pacijenta, ali isto tako i mikroskopske i hemijske aspekte.

Dakle, laboratorija urina će na prvom mestu uključiti fizički pregled uzorka, zatim uz korišćenje traka za testiranje urina i hemijski pregled, a onda i sediment, što je zapravo pregled uzorka urina uz pomoć mikroskopa. Na taj način će pacijentu biti izvršeno kompletno testiranje urina, pa će shodno tome i njegov nadležni lekar imati kompletan uvid u zdravstveno stanje, na osnovu čega će moći i da prepiše odgovarajuću terapiju.

Vrlo je važno napomenuti da fizičko - hemijski pregled koji nudi laboratorija urina ima nekoliko parametara. Na prvom mestu su to boja i izgled urina, a potom se tokom pregleda utvrđuje i pH vrednost urina, odnosno relativna težina na osnovu uzorka, to jest gustina urina. Isto tako će laboratorija urina utvrditi i da li u uzorku postoji glukoza, odnosno proteini i ketoni, te krv, to jest hemoglobin, kao i nitriti, ali i drugi elementi, koji eventualno mogu ukazivati na neko oboljenje.

Pregled uzorka urina uz pomoć mikroskopa poznat je kao sediment urina i odnosi se na utvrđivanje broja leukocita i eritrocita u konkretnom uzorku, kao i na eventualno utvrđivanje gljivica, bakterija ili parazita, te sluzi, soli, kristala i drugih elemenata, koji takođe mogu utvrditi postojanje nekog oboljenja.

Baš zato što laboratorija urina nudi kompletne analize, neophodno je sa vremena na vreme izvršiti kontrolu urina, a najbolje na preporuku nadležnog stručnjaka.

Biohemijska laboratorija

U suštini veliki broj različitih analiza krvi, čiji rezultati i te kako mogu da pokažu u kakvom stanju se nalazi organizam konkretnog pacijenta su zapravo biohemijska laboratorija, odnosno biohemijske analize. Treba imati na umu i to da čak i ako vrednosti nisu u granicama normale, to ne mora svakako odmah značiti da postoji neko oboljenje u organizmu, pa je zato vrlo važno zatražiti savet i pomoć stručnjaka, tako da bi biohemijske analize trebalo vršiti u skladu sa njegovom preporukom.

Kada su u pitanju referentne vrednosti, mora se imati u vidu i to da na njih utiču brojni parametri, kako uzrast pacijenta i njegov pol, tako isto i drugi faktori, a svakako se ne preporučuje samostalno tumačenje rezultata analiza, koje izvrši biohemijska laboratorija.

U suštini, koju god biohemijsku analizu pacijent da treba da izvrši, on to može učiniti u okviru laboratorije koja funkcioniše pri "Sanitas klinik" Jagodini. Bude li se dogodilo da mu je neophodna neka biohemijska laboratorija, odnosno analiza, koju ova medicinska ustanova nema u ponudi, u najkraćem mogućem roku će tom pacijentu biti ponuđeno da uslužno konkretnu analizu izvrši kod jednog od brojnih partnera ove medicinske ustanove.

Vrlo je važno da svaki pacijent bude upućen i u to da pojedine biohemijske analize jednostavno ne mogu biti izvršene bez odgovarajuće pripreme. Zato se i preporučuje da kontaktira najpre "Sanitas klinik", kako bi dobio sve potrebne informacije o tome na koji način je neophodno da se pripremi za konkretnu analizu.

Pored ostalih, biohemijska laboratorija uključuje i laboratorijske analize krvi, kao i C – reaktivnog proteina, odnosno biohemijske analize CRP - a, kako bi eventualno bilo utvrđeno da li u organizmu postoji neka akutna upala ili organska bolest, te neko hronično oboljenje. Treba imati na umu i to da je ova biohemijska analiza izuzetno značajna, prosto zato što utvrđivanje nivoa tog proteina ukazuje na postojanje virusnih ili bakterijskih infekcija u organizmu, a što će sigurno biti od velike koristi nadležnom stručnjaku kada bude tumačio analize i nakon toga prepisivao određenu terapiju.

Isto tako biohemijska laboratorija uključuje i proveru nivoa bilirubina, potom kreatinina i uree, kao i proveru nivoa mokraćne kiseline. U okviru biohemijskih analiza se, između ostalih nalaze i analize nivoa holesterola, zatim lipida i triglicerida, kao i ukupnih proteina.

Takođe, biohemijska laboratorija može po potrebi izvršiti i glukoza tolerans test, ali i uz pomoć namenskih analiza proveriti nivo gvožđa u organizmu, te mnogih drugih elemenata koji su značajni za optimalno funkcionisanje organizma, a čiji manjak ili višak mogu ukazivati na potencijalne probleme.

Svakako je važno napomenuti i to da biohemijska laboratorija u ponudi ima najrazličitije vrste analiza, koje pacijenti vrše kako sa ciljem provere zdravstvenog stanja i redovne kontrole, tako isto i sa ciljem utvrđivanja eventualnih problema, a kako bi nadležni lekar bio bolje upoznat sa njihovim zdravstvenim stanjem, te da bi mogao da im prepiše odgovarajuću terapiju.

Laboratorija