Lekarsko uverenje za upis u višu hotelijersku školu

Lekarsko uverenje za upis u višu hotelijersku školu

Iako ne važi za svaku višu školu obaveza da kandidati prilikom upisa treba da pribave i validno lekarsko uverenje, Viša hotelijerska škola iznosi taj zahtev. U svakom slučaju je preporuka da svaki kandidat na vreme proveri šta je potrebno od dokumenata za upis u ovu školu, kako ne bi bilo nikakvih nedoumica.

Uzevši u obzir da je u pitanju lekarsko uverenje za upis u višu hotelijersku školu, odnosno lekarsko uverenje za rad u ugostiteljstvu, to se u većini slučajeva zahteva od kandidata da prilože uz svu ostalu dokumentaciju i relevantan dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za rad u tom sektoru. Ipak, da ne bi bilo nikakvih nejasnoća, svakako je dobro da prethodno kandidat kontaktira nadležne u okviru obrazovne institucije koju želi da upiše, kako bi dobio sve potrebne informacije o tome šta treba da sadrži lekarsko uverenje za upis u višu hotelijersku školu.

A ono što će značajno olakšati svima kojima je jedan takav dokument potreban, a koji žive na teritoriji Jagodine ili u okolini tog grada jeste da je na adresi kralja Petra I broj 4 nalazi Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji funkcioniše kao zdravstvena institucija, s obzirom na to da je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i prema članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, kojim je i zvanično utvrđeno da je Akademija Oxford ispunila sve zahteve i uslove propisane aktuelnim zakonima kako u pogledu kadrova, tako isto i u pogledu opreme, prostorija i lekova, tako da je stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi. Samim tim i svi pojedinci, kojima je potrebno lekarsko uverenje za upis u višu hotelijersku školu, taj dokument u okviru ove zdravstvene institucije i mogu da pribave.

Lekarski pregledi i uverenja