Internistička ordinacija
Usluga

Internistička ordinacija

Dr Kristina Todorović

Dr Kristina Todorović

Interna medicina

Znamo da izbor pružaoca usluga zdravstvene zaštite nije lak proces. Naša praksa se zasniva na uverenju da lekar internista treba da bude resurs za razne zdravstvene potrebe osobe. U tom duhu, imamo sveobuhvatan pristup svim medicinskim pitanjima tako što tretiramo svakog pacijenta kao celovitu osobu.

Naš cilj je da vam pružimo kvalitetnu, blagovremenu i isplativu zdravstvenu negu u prijatnom, profesionalnom i pacijentu fokusiranom okruženju.

Lekari i ostalo osoblje u Sanitas Klinik rade zajedno kao tim kako bi vam pružili tretman najvišeg kvaliteta u toplom i brižnom okruženju. U našoj ordinaciji kompletan pacijent je naša primarna briga, a mi se ponosimo što pružamo ličnu i prijateljsku negu. Posvećeni smo da vas u potpunosti edukujemo o vašim zdravstvenim potrebama i trudimo se da budemo vaš partner u zdravlju.

Slobodno se može reći da je lekar koji je specijalista interne medicine zapravo specijalizovan za bolesti unutrašnjih organa, odnosno za njihovu dijagnostiku i utvrđivanje terapije.

Ukoliko se neko odluči da poseti internističku ordinaciju u okviru Sanitas Klinik u Jagodini, trebalo bi da zna da se internistički pregled sastoji najpre od razgovora sa pacijentom o njegovim tegobama, odnosno od dobijanja svih potrebnih informacija o eventualnim prethodnim hirurškim zahvatima i bolničkom lečenju, ali i o oboljenjima u porodici i generalno od uzimanja anamneze od pacijenta. Nakon toga sledi klinički pregled, merenje pritiska i EKG, odnosno drugi različiti dijagnostički postupci, koji imaju za cilj da omoguće specijalisti interne medicine da tokom pregleda dobije sve relevantne informacije, a kako bi mogao da prepiše terapiju.

Valjalo bi napomenuti i to da se Sanitas Klinik nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4 i da je rešenjme broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, a koje je na dan 09. decembra 2021. Godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac utvrđeno da smo ispunili sve zahteve i uslove u pogledu kadrova i opreme, kao i prostorija i lekova, tako da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost. Navedeno rešenje su nadležni doneli na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i Zakona o inspekcijskom nadzoru.