Lekarsko uverenje za administrativnog radnika

Lekarsko uverenje za administrativnog radnika

Prilikom zapošljavanja na administrativnim poslovima, mnoge institucije zahtevaju od kandidata da prilože i validno lekarsko uverenje za administrativnog radnika. Samim tim što je u pitanju radno mesto koje nije pod rizikom, odnosno koje je bez povećanog rizika, to se u velikoj meri razlikuje i lekarsko uverenje u odnosu na ono, koje moraju imati kandidati ukoliko se zapošljavaju na radnom mestu sa povećanim rizikom.

Službenici medicine rada će se pobrinuti za pregled, koji je neophodan kako bi dali svoje mišljenje, odnosno izdali lekarsko uverenje za administrativnog radnika. Tom prilikom će izvršiti sva naophodna ispitivanja i preglede, kako bi utvrdili da li je konkretno lice sposobno da obavlja poslove na radnom mestu bez povećanog rizika, u koje spada i pozicija administrativnog radnika.

Svi stanovnici Jagodine i okoline imaju mogućnost da zakažu pregled za lekarsko uverenje za administrativnog radnika, s obzirom na to da u ulici Kralja Petra I broj 4 postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, kao zdravstvena ustanova, koja je validnim rešenjem stekla pravo da obavlja i ove preglede. Da napomenemo i to da je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19), ali i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18) i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je zvanično objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine, kojim je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonom propisane uslove kako u pogledu kadrova i opreme, tako isto i u pogledu prostorija i lekova, čime je stekla pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi. A u sklopu te institucije funkcioniše i medicina rada, u okviru koje je moguće da se zainteresovani podvrgnu pregledima, kako bi dobili lekarsko uverenje za administrativnog radnika, odnosno za radno mesto bez povećanog rizika.

Lekarski pregledi i uverenja