Lekarsko uverenje za rukovaoca građevinskim mašinama

Lekarsko uverenje za rukovaoca građevinskim mašinama

U skladu sa Pravilnikom o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, a koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 120 / 2007, 93 / 2008 i 53 / 2017, predviđeno je da svi kojima je potrebno lekarsko uverenje za rukovaoca građevinskim mašinama moraju da prođu kroz opšti pregled, a zatim i kroz specifični pregled, koji zavisi od rizika i zdravstvenih uslova koje kandidat mora da ispuni u okviru svog radnog mesta.

Iz tog razloga napominjemo da je svim stanovnicima Jagodine i okoline na raspolaganju Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji se nalazi na adresi Kralja Petra I broj 4. U pitanju je zdravstvena institucija, u okviru koje funkcioniše i služba medicine rada, a za koju je na osnovu rešenja broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je na dan 09. decembra 2021. godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac utvrđeno da ispunjava sve propisane zahteve u vezi sa prostorom, opremom, kadrom i lekovima, tako da može da obavlja zdravstvenu delatnost konkretnog Zavoda kao zdravstvene ustanove. Napominjemo da je konkretno rešenje doneto na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „ Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Moramo posebno istaći i to da služba medicine rada izdaje po zahtevu lekarsko uverenje za rukovaoca građevinskim mašinama, a uz maksimalno poštovanje Akta o proceni rizika konkretne kompanije, u okviru koga je precizno utvrđeno koji su to faktori rizika koji mogu uticati na zaposlenog i stanje njegovog zdravlja.

Cena

3.000 RSD

Lekarski pregledi i uverenja