Lekarsko uverenje za upis u gimnaziju

Lekarsko uverenje za upis u gimnaziju

Zakonom je regulisano da li je potrebno lekarsko uverenje za upis u gimnaziju ili ne, s tim što treba imati na umu da se sva ta pravila često menjaju. Vrlo je važno iz tog razloga da svako ko je zainteresovan za upis gimnazije dobije relevantnu informaciju o tome da li je uz sva predviđena dokumenta neophodno i lekarsko uverenje.

Na osnovu toga će i imati informaciju šta je od pregleda neophodno, ukoliko se uopšte i zahteva lekarsko uverenje za gimnazije. Treba imati na umu da se obično takva vrsta uverenja zahteva za određene stručne škole, a ne za gimnazije, ali kao što je već pomenuto neophodno da tu informaciju blagovremeno proveriti, kako bi dete bilo potpuno spremno.

Najbitnije je istaći da služba medicine rada funkcioniše u okviru zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini i to na adresi Kralja Petra I broj 4 u tom gradu. Upravo u toj službi će svi zainteresovani moći da izvade i lekarsko uverenje za gimnaziju, ako im bude bilo potrebno. U skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donosi rešenje pod broje 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, dana 09. decembra 2021. godine. Upravo tim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, tako da nadležne službe te institucije izdaju i lekarsko uverenje za gimnaziju po zahtevu.

Cena

1.000 RSD

Lekarski pregledi i uverenja