Lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno

Lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno

Da bi neko mogao da bude profesionalni taksista, zahteva se da ispuni određene uslove koji su propisani zakonom, a jedan od njih je da ima i lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno, što je zapravo lekarsko uverenje za profesionalnog vozača B kategorije.

A tom prilikom će svi zainteresovani imati obavezu da prođu najpre kroz pregled kod lekara opšte prakse, a zatim i da odu na pregled kod lekara specijaliste oftalmologije. S obzirom na to da je u pitanju profesionalac, to je predviđeno da svaki kandidat kome je potrebno lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno ode obavezno i na pregled kod specijaliste psihologije, odnosno kod psihologa i kod specijaliste neuropsihijatrije, koji će takođe dati svoje mišljenje o psihičkom, odnosno o mentalnom stanju tog lica.

U okviru Zdravstvenog zavoda za zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini moguće je izvaditi i lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno. Podrazumeva se da će službenici medicine rada biti u obavezi da nakon što sagledaju sve informacije sa pregleda kod propisanih stručnjaka, dati svoje mišljenje kako o fizičkom stanju svakog lica kome je potrebno lekarsko uverenje za taksi vozače - profesionalno, tako isto i o stanju njegovog mentalnog, to jest psihičkog zdravlja.

Na osnovu rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine, a koje je nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) utvrđeno je da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove koji se odnose na kadrove, lekove, opremu i prostorije, tako da pomenuta institucija ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Lekarski pregledi i uverenja