Dr Jelena Vetnić

Dr Jelena Vetnić

Opšta praksa
Dr Nebojša Mihajlović

Dr Nebojša Mihajlović

Opšta praksa
Dr Nina Zonjić

Dr Nina Zonjić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr Mirjana Spasić

Dr Mirjana Spasić

Neuropsihijatar
Dr Marko Ilić

Dr Marko Ilić

Nefrolog
Dr Marija Tasić

Dr Marija Tasić

Neurolog
Dr Marija Ristić

Dr Marija Ristić

Endokrinolog
Dr Vladimir Trajković

Dr Vladimir Trajković

Pulmolog
Dr Marija Lazić

Dr Marija Lazić

Endokrinolog
Dr Nikola Vezmar

Dr Nikola Vezmar

Ortoped
Dr Nenad Đurović

Dr Nenad Đurović

Pedijatar
Dr Vesna Filipović

Dr Vesna Filipović

Otorinolaringolog
Dr Biljana Mitić Krstić

Dr Biljana Mitić Krstić

Dermatovenerolog
Dr Kristina Todorović

Dr Kristina Todorović

Gastroenterohepatolog
Dr Slađana Mijajlović-Nešić

Dr Slađana Mijajlović-Nešić

Oftalmolog
Dr Radojica Antić

Dr Radojica Antić

Neuropsihijatar
Dr Vesela Donić

Dr Vesela Donić

Specijalista medicine rada
Danijela Stanković

Danijela Stanković

Psiholog

Uvek spremni za izazov.