Neurologija
Usluga

Neurologija

Dr Marija Tasić

Dr Marija Tasić

Neurolog

Medicinska disciplina koja se bavi istraživanjima nervnog sistema, odnosno njegove strukture i funkcije, ali i utvrđivanjem i proučavanjem oboljenja tog sistema naziva se neurologija.

Specijalista neurologije nastoji da uspostavi dijagnozu, kroz definisanje kliničke slike različitih poremećaja u funkcionisanju nervnog sistema, odnosno utvrđivanje onih oboljenja koja mogu biti prouzrokovana različitim procesima u određenim delovima tog sistema. Akcenat istraživanja i proučavanja, odnosno lečenja specijaliste neurologije je stavljen primarno na centralni nervni sistem, koji čine mozak i kičmena moždina, odnosno strukture krvnih sudova koje su centralnom nervnom sistemu bliske, ali se neurolog bavi i perifernim nervima i vezama koje nervi imaju sa muskulaturom.

U okviru neurološke ordinacije „Sanitas klinik“, koja se nalazi na prvom spratu u ulici Kralja Petra Prvog broj 4 u Jagodini specijalista neurologije, odnosno neurolog vrši pregled u skladu sa stanjem pacijenta.

A u većini slučajeva se ljudi obraćaju neurologu nakon moždanog udara, odnosno ukoliko pate od epilepsije ili imaju izražene vrtoglavice. Specijalista neurologije se bavi i pacijentima koji su oboleli od multiple skleroze, Parkinsonove i Alchajmerove bolesti, odnosno onima koji pate od glavobolja, bez obzira da li su u pitanju migrene ili neki drugi tipovi glavobolja. Lumboišijalgija, kao i polineuropatije su isto bolesti i stanja, koja su predmet izučavanja neurologije, tako da pacijenti sa tim simptomima mogu da zakažu pregled kod lekara specijaliste ove grane medicine.

Pre nego što budu došli na pregled kod specijaliste neurologije, očekuje se da pacijenti izvrše zakazivanje tog pregleda, što mogu učiniti ili direktno u prostorijama „Sanitas klinik“ na navedenoj adresi ili putem brojeva telefona 035 82 000 18 i 060 035 00 86, s tim što i na mejl adresu info@sanitasklinik.com takođe mogu da izvrše zakazivanje pregleda kod ovog stručnjaka.

Trebalo bi naglasiti i to da je u skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je zvanično objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, nadležno Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac na dan 09. decembra 2021. godine doneo rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09. Tim rešenjem je utvrđeno da „Sanitas klinik“, kao zdravstvena institucija u potpunosti ispunjava sve zahteve i uslove koje propisuju zakoni, što se odnosi i na opremu i na kadar i prostorije, ali i na lekove.

Nakon dolaska na pregled kod specijaliste neurologije u ovoj ustanovi, neurolog će da obavi razgovor sa pacijentom, kako bi se upoznao sa tegobama sa kojima se pacijent susreće, te da bi imao uvid u anamnezu.

Ukoliko pacijent ima prethodnu medicinsku dokumentaciju, vrlo je važno da neurolog bude sa time upoznat.

Treba imati na umu i to da pregled kod specijaliste neurologije ne bi trebalo da traje duže od 30 minuta, te da se uopšteno ne radi o pregledu koji je bolan ili neprijatan.

Nakon toga će specijalista neurologije da izvrši osnovnu procenu psihičkih funkcija kod pacijenta, posle čega sledi neuroloski pregled. A to znači da će biti izvršen fizikalni pregled, tokom koga će specijalista neurologije da izvrši pregled moždanih, odnosno kranijalnih živaca, kao i pregled senzornog i motornog dela nervnog sistema. Takođe će u okviru neurološkog pregleda da bude izvršen i pregled funkcije malog mozga, odnosno provera koordinacije pokreta.

Naravno da pregled kod lekara specijaliste neurologije u "Sanitas klinik"- u može da bude i proširen, u smislu da pacijentu neurolog može preporučiti da eventualno uradi i elektroencefalografiju ( EEG ), ali i neke druge vrste pregleda, ukoliko bude to smatrao potrebnim.

Vrlo je važno da pacijenti imaju na umu i to da će po završetku neuroloskog pregleda specijalista neurologije da ih uputi eventualno na ultrazvučno snimanje ili na kolor dopler krvnih sudova vrata, a ako bude procenio da je to neophodno, s tim da su u pitanju pregledi koji mogu takođe biti izvršeni u prostorijama ustanove u Jagodini.

Pošto bude bio završen neurološki pregled, te eventualno ultrazvučni ili neki drugi dodatni pregled, lekar specijalista neurologije će dati preporuku pacijentu za dalje lečenje, a ako to bude smatrao potrebnim.

Najbitnije je da pacijenti imaju na umu da po završetku neurološkog pregleda u prostorijama „Sanitas klinik“ mogu bez ikakvih problema da nastave da obavljaju uobičajene poslove.