Lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole

Lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole

Isključivo u zavisnosti od toga za koju srednju školu se odlučuje dete će zavisiti i da li mu je potrebno lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole ili ne, a ako je potrebno, od izbora srednje škole će zavisiti i mišljenje kojih stručnjaka je u konkretnom slučaju neophodno.

Samim tim što uglavnom srednje stručne škole zahtevaju ovo lekarsko uverenje, a poznato je da su one usmerene na obrazovne profile u različitim područjima rada, to je vrlo važno da svaki učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj na vreme pribave informacije o tome da li je potrebno lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole, odnosno koje preglede sve uključuje. Primera radi, kada je u pitanju neka mašinska škola, u većini slučajeva od budućih učenika se zahteva lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole, koje će osim laboratorijskih analiza krvi i urina, takođe uključiti i pregled kod oftalmologa i pregled kod specijaliste otorinolaringologije. Međutim, da učenici, odnosno njihovi roditelji ili staratelji ne bi nagađali, uvek je preporuka da kontaktiraju nadležne u izabranoj srednjoj školi, u kojoj želi njihovo dete da aplicira, te da dobiju precizne informacije o tome.

U velikoj meri će biti olakšano svima koji su zainteresovani da dobiju lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole, a koji žive na teritoriji Jagodine, s obzirom na to da na adresi Kalja Petra I broj 4 postoji Zavod za zdravstenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji prema rešenju broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, od 09. decembra 2021. godine ima pravo da funkcioniše kao zdravstena institucija. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i prema članu broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i prema članu broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis je utvrdio da pomenuta zdravstvena institucija ispunjava u potpunosti sve odredbe zakona, koji se odnose na prostorije, kadrove, lekove i opremu, tako da ima pravo da obavlja delatnost, odnosno i da pored ostalih, izdaje lekarsko uverenje za upis u prvi razred srednje škole, kada je to potrebno.

Lekarski pregledi i uverenja