Lekarsko uverenje za rad u Kini

Lekarsko uverenje za rad u Kini

Da bi neko mogao da radi na području Narodne Republike Kine, potrebno je da ima relevantnu vizu, kao i namensko lekarsko uverenje za rad u Kini. Takođe je potrebno da dostavi i odgovarajuću dokumentaciju, a u nju pored pomenutog uverenja spadaju i diplome o ranije završenoj srednjoj ili višoj školi, odnosno o završenom fakultetu i ostala dokumenta.

Vrlo je važno da se lekarsko uverenje za rad u Kini pripremi ranije, uzevši u obzir da je obrazac dostupan na zvaničnom sajtu kineske ambasade u našoj zemlji. Takođe je potrebno i da kandidat na to uverenje doda i svoju ličnu fotografiju, a zatim i da uradi test na HIV. Svakako se podrazumeva da je najbolje da prvo zatraži sve relevantne informacije o tome šta je uz lekarsko uverenje za rad u Kini neophodno od dokumenata da priloži, kako bi što jednostavnije i brže prošao kroz celokupan postupak pribavljanja vize za tu zemlju.

Sasvim sigurno će svima biti olakšavajuća okolnost i ta što na adresi Kralja Petra I broj 4 u Jagodini postoji služba medicine rada, a u okviru koje svi koji su zainteresovani mogu da dobiju i lekarsko uverenje za rad u Kini. Zapravo se radi o Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, kome je relevantnim rešenjem od dana 09. decembra 2021. godine, a koje je zavedeno pod brojem 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac dao dozvola da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi. Konkretnim rešenjem je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, te na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis utvrđeno da ova zdravstvena institucija ispunjava sve zakonom propisane uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, tako da pored ostalog svi zainteresovani za lekarsko uverenje za rad u Kini mogu taj dokument dobiti i u okviru te zdravstvene institucije.

Lekarski pregledi i uverenja