Lekarski pregled za vozače C, D i F za polaganje

Lekarski pregled za vozače C, D i F za polaganje

Kada su u pitanju lekarski pregledi za vozače C, D i F za polaganje, mora se napomenuti da su u pitanju drugačiji pregledi nego kada se vadi lekarsko uverenje za vozače A ili B kategorije. Naime, lekarsko uverenje za vozače kategorije A i za vozače kategorije B obuhvataju pregled u okviru službe medicine rada, odnosno kod lekara opšte prakse, kao i pregled kod psihologa, zatim neuropsihijatra i oftalmologa. Zaključak o svemu navodi služba medicine rada. Uzveši u obzir da u ulici Kralja petra I broj 4 u Jagodini postoji Zavod za zdravstvenu zaštitu Akademija Oxford, kao zdravstvena ustanova, to svi koji su zainteresovani, mogu i u okviru te institucije da dobiju bilo koje od pomenutih lekarskih uverenja. Valjalo bi pomenuti i to da je prema članu broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19), zatim na osnovu člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Tim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi.

Svakako svi koji su zainteresovani za lekarski pregled za vozače C, D i F za polaganje, odnosno za vozače C i E kategorije kao i za vozače instruktore, treba da imaju na umu i to da se zahtevaju i dodatni pregledi.

Na prvom mestu je važno napomenuti da se od kandidata zahteva da vade krv, uzevši u obzir da obrazac ovog lekarskog uverenja obuhvata i rezultate laboratorijske analize krvi. Osim pregleda kod već pomenutih stručnjaka, kao i kada se izdaje lekarsko uverenje za kategoriju A ili za kategoriju B, a kada je predviđen pregled kod oftalmologa, psihologa, neuropsihijatra i lekara opšte medicine, odnosno medicine rada, od svih koji žele da dobiju lekarsko uverenje za vozače C, D i F kategorije za polaganje, zahtevaju se i rezultati laboratorijske analize krvi, kao i rezultat EKG - a i pregled kod specijaliste ORL.

I u ovom slučaju službenici medicine rada daju zvaničan zaključak na lekarskom uverenju.

Cena

3.500 RSD

Lekarski pregledi i uverenja