Lekarsko uverenje za sportiste

Lekarsko uverenje za sportiste

U zavisnosti od toga za koju svrhu im je tačno potrebno lekarsko uverenje za sportiste, zavisiće i kojim pregledima pojedinac mora da se podvrgne, kako bi specijalisti medicine rada i sporta mogli da mu izdaju konkretno uverenje, odnosno mišljenje o njihovom zdravstvenom stanju.

Vrlo je važno napomenuti i to da će na osnovu mišljenja svih lekara, kod kojih je pojedinac već imao pregled, specijalisti medicine rada i medicine sporta biti u prilici da izdaju lekarsko uverenje za sportiste, a koje će moći da bude korišćeno za konkretnu namenu. Tom prilikom specijalisti medicine rada i medicine sporta iznose završno mišljenje o tome kakvo je fizičko zdravstveno stanje pojedinca, ali i psihičko, odnosno mentalno.

Podsećanja radi, stanovnici grada Jagodine, ali i njegove okoline imaju mogućnost da izvade lekarsko uverenje za sportiste ukoliko im je potrebno u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford, koji se nalazi u ulici Kralja Petra I broj 4, u tom gradu. Naime, rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo na dan 09. decembra 2021. godine utvrđeno je da ta institucija ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi, tako da i svi zainteresovani u okviru te zdravstvene institucije, pored ostalog, mogu izvršiti i preglede kod nadležnih stručnjaka, kako bi dobili lekarsko uverenje za sportiste.

Lekarski pregledi i uverenja