Pedijatrija
Usluga

Pedijatrija

Dr Nenad Đurović

Dr Nenad Đurović

Pedijatar
Dr Brankica Marić

Dr Brankica Marić

Pedijatar

Poznato je da mnogi roditelji, a posebno oni koji su mlađe životne dobi, vrlo često traže savet od nadležnog lekara, kako u vezi ishrane deteta, tako vrlo često i u vezi određenih stanja. Upravo zato i jeste važno da roditelji sam detetovim pedijatrom uspostave iskren odnos, na prvom mestu, tako da u svakom trenutku kada je to neophodno mogu da ga kontaktiraju, bez obzira da li im je potreban samo savet ili specijalistički pregled.

Kada je u pitanju pedijatrija, svakako treba napomenuti da se radi o jednoj od grana medicine, koja se u osnovi bavi detetom i njegovim zdravljem, odnosno rastom i razvojem i to od rođenja do završetka adolescencije.

Uzevši u obzir da u okviru medicinske ustanove „Sanitas klinik“, koja se nalazi u Jagodini i to na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu, pored ostalih postoji i ordinacija pedijatrije, to svi roditelji mogu da zakažu pregled kod specijaliste pedijatrije svakog radnog dana u periodu od 08 do 20 časova i subotom između 08 i 15 sati i to najpre ličnim dolaskom u prostorije te medicinske ustanove ili na brojeve telefona 060 035 00 86 ili 035 82 000 18, kao i preko mail adrese info@sanitasklinik.com a kada god im to naravno odgovara.

Isključivo u zavisnosti od toga zbog čega se obraćaju specijalisti pedijatrije će naravno zavisiti i koliko često će biti potrebno da dovode decu na pregled kod ovog stručnjaka. Naime, dobro je poznato da se sistematski pregledi dece preporučuju u tačno određenom vremenskom razmaku, pa je iz tog razloga vrlo važno da roditelji, odnosno zakonski staratelji, ispoštuju sve ono što im specijalista pedijatrije, koji je zadužen za njihove mališane, bude napomenuo po tom pitanju.

Svakako je važno da znaju i to da u okviru " Sanitas klinik "a postoji i odeljenje gastroenterologije, zatim urologije i pulmologije, te dermatologije, a postoji mogućnost zakazivanja specijalističkih pregleda i kod nefrologa, odnosno specijalista oftalmologije, neuropsihijatrije i kardiologije. U okviru ove medicinske institucije postoji i internistička ordinacija, kao i ordinacija fizikalne medicine i psihijatrija, ali i medicina rada, te ordinacija ginekologije, a jedna od posebnih usluga koja je vrlo interesantna jeste i kućna nega. Zapravo je u pitanju usluga koja ima za cilj da svim licima koja iz nekog razloga ne mogu da posete lekara, bude omogućena zdravstvena nega. Jednostavno, zaposleni u okviru ove medicinske institucije će da posete pacijenta na navedenoj adresi. Treba imati u vidu da je u pitanju usluga koju vrši tim medicnskih stručnjaka, a koji osim lekara opšte prakse, čini i nadležna medicinska sestra. Prilikom posete će oni izvršiti osnovne kontrole, a na osnovu stanja zdravlja konkretnog pacijenta će predložiti i terapiju, te ga uputiti na pregled kod nekog drugog specijaliste ukoliko budu smatrali da je to neophodno.