Oftalmologija
Usluga

Oftalmologija

Dr Slađana Mijajlović-Nešić

Dr Slađana Mijajlović-Nešić

Oftalmolog

Grana medicine koja ima za cilj da se bavi oboljenjima očiju, kao i proučavanjem, odnosno dijagnostikom i lečenjem bolesti vidnog puta, što je zapravo sistem u mozgu zahvaljujući kome zapravo ljudi imaju vid, naziva se oftalmologija.

S obzirom na to da u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u Jagodini postoji i ordinacija oftalmologije, to svi koji su zainteresovani mogu da zakažu pregled kod ovog stručnjaka. Istakli bismo da je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 25 / 19, kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine. Konkretnim rešenjem je utvrđeno da Akademija Oxford ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Podrazumeva se da će specijalista oftalmologije tokom pregleda nastojati da najpre uzme anamnezu od pacijenta, odnosno da dobije sve relevantne informacije kako o stanju njegovih očiju, tako isto i od tegobama sa kojima se susreo, odnosno o tome da li u njegovoj porodici eventualno ima nekih oboljenja očiju i slično. Posle toga će specijalista oftalmologije da izvrši pregled, kako bi dijagnostikovao problem, odnosno propisao adekvatnu terapiju.