O nama

Naša (i vaša) priča.

Ne samo da Sanitas klinik nudi usluge pribavljanja lekarskih uverenja za zaposlene i učenike, već i sve druge namenske vrste lekarskih uverenja. Sve to zato što osim medicine rada, u ovoj instituciji postoje i odeljenje ginekologije i fizikalne medicine, kao i oftalmologije, otorinolaringologije i kardiologije.

Sanitas klinik nudi svim zainteresovanima i preglede kod lekara specijalista psihijatrije i neuropsihijatrije, kao i interniste i psihologa.

Foto galerija

Izgled ustanove