Sistematski pregledi

Sistematski pregledi za žene i muškarce u Sanitas Klinik posebno su važni za očuvanje zdravlja i prevenciju.

+Više o...

Medicina rada

Jedna od grana u okviru medicinske delatnosti je i medicina rada. Za njeno postojanje sigurno znaju svi koji su zaposleni, prosto zato što upravo u tu službu bivaju upućeni kada su potrebni periodični ili redovni lekarski pregledi, odnosno kada im je potrebno lekarsko uverenje za posao ili lekarsko uverenje za neku drugu svrhu.

+Više o...

Ultrazvučni pregledi

Dijagnostička metoda koja se sve češće u praksi koristi, ne samo zato što su pregledi i brzi i jednostavni, a za pacijenta bezbolni, nego i zato što su potpuno neškodljivi, a u isto vreme daju relevantne informacije o stanju određenih organa.

+Više o...
Ordinacije

Šta još imamo u ponudi?

Sportska medicina - Medicina sporta

Pregledi za utvrđivanje opšte zdravstvene sposobnosti sportista i učesnika u sportu i pregledi za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti su dostupni u okviru Sanitas Klinik.

Nastavi

Hirurgija

U okviru Sanitas Klinik u Jagodini dostupni su i pregeldi lekara specijaliste hirurgije za sve zainteresovane pacijente.

Nastavi

Obuka prve pomoći

Podrazumeva se da se nesreće često događaju u celom svetu. Bilo da je to klizav pod koji uzrokuje pad, dete koje se guši komadom hrane...

Nastavi

Fizijatrija

Pojam fizijatrija vodi poreklo od dva grčka termina, a koji se slobodno prevode kao priroda, odnosno fizička energija i lečenje.

Nastavi

Neurologija

Medicinska disciplina koja se bavi istraživanjima nervnog sistema, odnosno njegove strukture i funkcije, ali i utvrđivanjem i proučavanjem oboljenja tog sistema...

Nastavi

Radiologija

Ne samo da se radiologija kao grana medicine bavi dijagnostikom i to najpre ultrazvučnom dijagnostikom, već se bavi i otkrivanjem oboljenja i...

Nastavi

Ginekologija

Grana medicine kojoj je osnovni cilj da dijagnostikuje oboljenja ženskog reproduktivnog sistema, odnosno da propiše lečenje naziva se ginekologija.

Nastavi

Internistička ordinacija

Slobodno se može reći da je lekar koji je specijalista interne medicine zapravo specijalizovan za bolesti unutrašnjih organa, odnosno za njihovu dijagnostiku...

Nastavi

Kardiologija

Oblast interne medicine koja se bavi izučavanjem oboljenja srca i krvnih sudova naziva se kardiologija.

Nastavi

Oftalmologija

Grana medicine koja ima za cilj da se bavi oboljenjima očiju, kao i proučavanjem, odnosno dijagnostikom...

Nastavi

Otorinolaringologija

Otorinolaringologija je jedna od grana medicine, a bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja uva, nosa i grla.

Nastavi

Neuropsihijatrija

Disciplina u okviru psihijatrije koja se bavi proučavanjem neurološke osnove različitih psihičkih oboljenja, ali i poremećaja ponašanja...

Nastavi

Psihijatrija

Svi koji imaju potrebu da pristupe pregledu kod specijaliste psihijatrije to mogu da učine u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu...

Nastavi

Psihologija

Nauka koja se bavi proučavanjem psihe, odnosno psihičkih procesa i psihičkih osobina u njihovom nastanku naziva se psihologija.

Nastavi

Kućna nega

Jedna od usluga koja se prosto nametnula zbog takvih životnih uslova, a koju sa ponosom ističe „Sanitas klinik“ jeste i kućna nega...

Nastavi

Opšta medicina

Odlazak kod lekara specijaliste opšte medicine je prvi korak, koji preduzimaju svi ljudi ukoliko imaju bilo kakav problem...

Nastavi

Pedijatrija

Poznato je da mnogi roditelji, a posebno oni koji su mlađe životne dobi, vrlo često traže savet od nadležnog lekara, kako u...

Nastavi

Dermatologija

Iako u osnovi dermatologija može da se to karakteriše kao nauka o koži, treba napomenuti da postoje i njene grane, kao što je na...

Nastavi

Endokrinologija

Jedna od grana medicine, koja je u osnovi usmerena na bavljenje svim onim poremećajima koji se tiču funkcionisanja endokrinog sistema...

Nastavi

Gastroenterologija

Često su ljudi skloni da prenebregnu određene tegobe sa kojima se gotovo svakodnevno susreću, te da ne žele da zakažu pregled kod lekara...

Nastavi

Nefrologija

U okviru medicinske ustanove „Sanitas klinik“ u Jagodini, koja se nalazi na adresi Kralja Petra Prvog broj 4 i to na prvom spratu, pored...

Nastavi

Pulmologija

Različitim vrstama bolesti kako pluća, tako i organa za disanje bavi se jedna od grana medicine, koja nosi naziv pulmologija. Smatra se da je...

Nastavi

Urologija

Nema tog muškarca koji u određenom životnom dobu nije imao potrebu da poseti specijalistu urologije. Naime, urologija se smatra jednom od...

Nastavi

Ortopedija

Jedna od grana medicine koja se bavi proučavanjem, odnosno sprečavanjem i lečenjem oboljenja sistema za kretanje, kao i povreda i...

Nastavi

Hematologija

Oblast odnosno grana medicine posvećena krvnim poremećajima, hematologija je možda manje poznata široj javnosti u odnosu na druge grane medicine...

Nastavi

Reumatologija

Dijagnostikovanjem, tretiranjem i lečenjem bolesti koje su uglavnom usmerene na zglobove, mišiće, kosti i vezivno tkivo...

Nastavi

Alergologija

Dobro je poznato da se u današnjem svetu broj osoba sa alergijama neprestano povećava, pa je i sasvim očekivano da alergologija igra značajnu ulogu.

Nastavi