Pregled pedijatra
Usluga

Pregled pedijatra

Kao jedna od ključnih grana emdicine, pedijatrija je posvećena zdravstvenoj zaštiti dece, počev od trenutka rođenja, pa sve do kasne adolescencije. Doktori specijalizovani za ovu oblast nisu samo lekari u tradicionalnom smislu te reči. Oni su stručnjaci koji se posvećuju svim aspektima dečjeg zdravlja, kako fizičkom i mentalnom, tako isto i emocionalnom i socijalnom.

Pedijatrijska praksa obuhvata širok spektar bolesti - od jednostavnih infekcija, preko povreda, sve do hroničnih bolesti i ozbiljnih medicinskih stanja. Ali, pedijatrija se ne bavi samo dijagnostikovanjem i lečenjem bolesti. Preventivna nega, kroz redovne preglede, vakcinacije i zdravstvene preglede, neizostavni je deo rada pedijatara.

Pored toga, pedijatri pružaju neophodnu podršku roditeljima u svim pitanjima koja se odnose na zdravlje dece, od ishrane, preko fizičke aktivnosti, pa do higijene i bezbednosti.

Podrazumeva se da pedijatri imaju zadatak da dijagnostikuju i leče širok spektar bolesti kod dece, uključujući sve od malih infekcija i povreda, do hroničnih bolesti i teških medicinskih stanja. Ovi stručnjaci pružaju preventivnu negu kroz rutinske provere, vakcinacije i zdravstvene preglede, kao i podršku i vođstvo roditeljima u odgoju dece, posebno u pogledu ishrane, fizičke aktivnosti, higijene i bezbednosti.

Pedijatrija predstavlja sveobuhvatni sistem podrške koji se prožima kroz sve aspekte života deteta, počev od fizičkog razvoja, preko emocionalne stabilnosti, do socijalnih interakcija i ponašanja. Ne samo da pedijatri pružaju samo medicinske usluge, već se bave i praćenjem razvoja deteta, edukacijom i podrškom roditeljima, preventivnim merama i zdravstvenim savetima, kao i dugoročnim planovima za održavanje zdravlja i dobrobiti deteta.

Slobodno se može reći da je spektar bolesti i stanja sa kojima se pedijatri suočavaju zaista obiman. Oni se bave svime, od običnih prehlada i infekcija, preko povreda i hroničnih bolesti, sve do složenih medicinskih stanja koja zahtevaju dugoročno lečenje i negu. Pored dijagnoze i tretmana ovih stanja, pedijatri se bave i prevencijom bolesti kroz redovne preglede, vakcinacije, edukaciju o ishrani, vežbanju, higijeni i sigurnosti.

Potrebno je da roditelji ili staratelji deteta svakako zakažu pregled pedijatra i to na način koji im najviše odgovara. Sem opcije da to učine u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu, gde se nalaze prostorije "Sanitas klinik" u Jagodini, otvorena je i mogućnost da pregled ovog stručnjaka zakaću preko mejl adrese info@sanitasklinik.com ali i na brojeve telefona 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Kako izgleda pregled pedijatra?

Neophodan deo zdravstvene nege i zaštite svakog deteta je i pregled pedijatra. Reč je o pregledima koji se održavaju redovno u toku prvih nekoliko godina života deteta, a zatim barem jednom godišnje tokom detinjstva i tinejdžerskog perioda. Pregledi se mogu odvijati češće ukoliko je to potrebno, na osnovu individualnih zdravstvenih potreba deteta.

Obično pregled pedijatra počinje anamnezom, tokom koje pedijatar prikuplja detalje o zdravstvenoj istoriji deteta. Od roditelja će obično zatražiti informacije o trenutnom zdravstvenom stanju, ranijim bolestima, alergijama, naslednim bolestima, ali i informacije o detetovim navikama u ishrani, spavanju, školovanju, ponašanju, društvenim interakcijama i o drugim pitanjima, koja su od značaja za sam pregled.

Posle toga će pedijatar obaviti i fizički pregled. A to uključuje proveru vitalnih znakova kao što su puls, disanje i procenu fizičkog razvoja merenjem visine i težine, zatim pregled kože, očiju, ušiju, nosa, usta, grla, zuba, te pregled grudnog koša, srca i pluća. Može takođe uključivati i pregled abdomena, zglobova, kostiju i mišića, a što može obuhvatati i procenu motoričkih i senzornih funkcija, kao i verbalnih, socijalnih i emocionalnih veština deteta.

U sklopu preventivne zdravstvene zaštite, pedijatar može obaviti i neke specifične preglede, kao što su testovi sluha i vida, laboratorijske analize krvi i urina, kao i vakcinacije prema preporučenim kalendarima. Na kraju pregleda, pedijatar razgovara sa roditeljima o rezultatima pregleda, daje preporuke za dalji razvoj deteta i, ukoliko je potrebno, upućuje na dodatna ispitivanja ili tretmane. Upravo to je i prilika za roditelje da postave pitanja, diskutuju o brizi i odgoju deteta, a kako bi dobili stručni savet i podršku.

Poseta pedijatru je ključni element zdravstvene zaštite svakog deteta. Redovan odlazak na pregled pedijatra omogućuje rano otkrivanje i tretman potencijalnih zdravstvenih problema, kao i pružanje potrebne podrške roditeljima u podizanju zdravog i srećnog deteta. Pedijatri ne samo da se bave lečenjem bolesti, već igraju ključnu ulogu u promociji sveukupnog dobrobiti deteta, čime se osigurava zdrava i srećna budućnost za svaku individuu, i na kraju, za celokupno društvo.