Ginekologija
Usluga

Ginekologija

Grana medicine kojoj je osnovni cilj da dijagnostikuje oboljenja ženskog reproduktivnog sistema, odnosno da propiše lečenje naziva se ginekologija. Sam pojam potiče od dve grčke reči i to jineka i logos, a značenju žena i nauka, tako da se slobodno bukvalno pojam ginekologija prevodi kao nauka o ženama.

Ukoliko je bilo kojoj dami potreban ginekološki pregled, a živi u Jagodini ili u okolini tog grada, može se obratiti sektoru ginekologije u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford. Reč je o institucija koja je u potpunosti ispunila sve zahteve, koji su propisani članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis) i to u pogledu opreme, kadra, lekova i prostorija, pa je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac doneo je rešenje broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, na dan 09. decembra 2021. godine kojim je precizirano da ova zdravstvena institucija ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika u ulici Kralja Petra I broj 4, u Jagodini.

Podrazumeva se da će specijalista ginekologije prilikom pregleda da uzme sve podatke od pacijentkinje, a zatim će izvršiti predviđene preglede, kako bi ustanovio sa kojim problemom se pacijentkinja susrela, te da bi propisao odgovarajuću terapiju.