Naziv Podrazumeva Cena (RSD)
Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa (bez povećanog rizika) 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 2,600.00
Lekarsko uverenje za zasnivanje radnog odnosa (sa povećanim rizikom) 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorijske analize (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Pregled radi izdavanja uverenja za vozače motornih vozila kategorije AM, A, F, B, BE, M, B1 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog 2,800.00
Pregled za izdavanje uverenja za vozače motornih vozila kategorije C, D, E 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Pregled za produženje vozačke dozvole za vozače motornih vozila kategorije AM, A, F, B, BE, M, B1 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog 2,800.00
Pregled za produženje vozačke dozvole za vozače motornih vozila kategorije C, D, E 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Lekarski pregled za profesionalne vozače 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Lekarsko uverenje - vozači rukovaoci građevinskih mašina 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Audiometrija / Laboratorijske analize (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Lekarsko uverenje - vozači viljuškara 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Audiometrija / Laboratorijske analize (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Lekarsko uverenje - Rad na visini 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Audiometrija / Laboratorijske analize (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Prethodni i periodični pregled 3,600.00
Lekarsko uverenje za ronioce – spasioce 3,600.00
Sistematski pregled za radnike (bez povećanog rizika) 2,600.00
Lekarsko uverenje za rad sa povećanim rizikom 3,600.00
Oftalmološki pregled za zaposlene 1,000.00
Lekarsko uverenje za nastavak školovanja - fakultet 2,600.00
Lekarsko uverenje za upis u srednju školu 2,200.00
Lekarsko uverenje za srednju medicinsku ili veterinarsku školu 3,600.00
Lekarski pregled za studentski i učenički dom 3,600.00
Obuka vozača iz pružanja prve pomoći 3,500.00
Obuka radnika iz pružanja prve pomoći - osnovni nivo 3,500.00
Obuka radnika iz pružanja prve pomoći - napredni nivo 4,000.00
Lekarsko uverenje - Čuvari sa oružjem 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog 3,000.00
Lekarsko uverenje za licencu obezbeđenja sa oružjem 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Lekarsko uverenje za licencu obezbeđenja bez oružja 3 lekara (neuropsihijatar, oftalmolog i medicina rada) i psiholog / EKG / Laboratorija (KKS, SE, URIN) 3,600.00
Labratorija za LU 990.00
Izdavanje duplikata lekarskog uverenja 1,000.00