Radiologija
Usluga

Radiologija

Ne samo da se radiologija kao grana medicine bavi dijagnostikom i to najpre ultrazvučnom dijagnostikom, već se bavi i otkrivanjem oboljenja i različitih povreda na mnogim organima. Zapravo se uz primenu radioloških tehnika otkrivaju brojne promene na različitim organima, odnosno delovima tela.

Kao trenutak koji se uzima za početak primene radiologije kao grane medicine jeste otkriće, odnosno korišćenje rendgenskih ili takozvanih iks zraka u oblasti medicine. Zahvaljujući tim zracima, odnosno specijalizovanim aparatima koji ih emituju, došlo je do praktično revolucionarne promene u medicini. Naime, stručnjaci koji su specijalizovani za oblast radiologije su upravo zahvaljujući aparatima koji funkcionišu uz pomoć rendgenskih ili iks zraka, imali potpuno drugačiju sliku ljudskog tela nego ranije, pa se baš iz tog razloga trenutak početka korišćenja tih zraka i smatra revolucionarnim.

Zanimljivo je da su upravo tada prvi put doktori imali mogućnost da bez korišćenja hirurških pomagala praktično imaju uvid u unutrašnjost ljudskog organizma, te da ustanove u kakvom stanju se nalaze unutrašnji organi, odnosno različiti delovi tela kod pacijenta.

S obzirom na to da u „Sanitas klinik“ postoji i radiološka ordinacija, u okviru koje su dostupni brojni ultrazvučni pregledi, to je neophodno izvršiti zakazivanje na vreme. A svi pacijenti to mogu učiniti ili direktno na adresi pomenute medicinske ustanove, koja se nalazi u Jagodini i to u ulici Kralja Petra Prvog broj 4 na prvom spratu. Ultrazvučni pregledi mogu biti zakazani i na brojeve telefona 035 82 000 18 i 060 035 00 86, kao i na mail adresu info@sanitasklinik.com.

Treba napomenuti i to da bez obzira koji su u pitanju ultrazvučni pregledi, radi se o jednoj od najzastupljenijih dodatnih dijagnostičkih metoda, koja je u potpunosti neškodljiva za pacijenta. U tom smislu se konkretni ultrazvučni pregledi mogu raditi onoliko često, koliko to nadležni lekar bude smatrao potrebnim. Pored toga, ultrazvučni pregledi abdomena, odnosno ginekološki ultrazvučni pregled, ali i ultrazvuk srca, te urološki ultrazvuk, na primer će biti izvršeni relativno brzo i pacijenti neće osetiti gotovo nikakvu neprijatnost.

Istakli bismo i to da ultrazvučni pregled mekih tkiva, odnosno ultrazvučni pregled štitaste žlezde, na primer mogu biti izvršeni kao preventivni pregledi i to čak i bez uputa lekara specijaliste opšte ili interne medicine, a ukoliko pacijent jednostavno ima potrebu da prekontroliše stanje tih organa, te zdravlja uopšte.

Međutim, ima i onih pregleda koji moraju biti izvršeni tek nakon što pacijent dobije uput od nadležnog stručnjaka. Primera radi, ultrazvučni pregled srca, kao i ultrazvučni pregled prostate i testisa, te ultrazvučni pregled kukova kod beba će svakako biti izvršeni u okviru „Sanitas klinik“, a nakon što na njih pacijenti budu bili upućeni od strane nadležnog stručnjaka.

Bitno je da svaki pacijent ima na umu i to da ova medicinska ustanova, koja se nalazi u Jagodini poseduje validno rešenje, koje je Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac donelo na dan 09. decembra 2021. godine pod brojem 530 – 072 – 36 / 2021 – 09. A to rešenje je doneto u skladu sa članom broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u „ Službenom glasniku Republike Srbije “ broj 25 / 19, kao i u skladu sa članom broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („ Službeni glasnik Republike Srbije “ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 ) i članom broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, a koji je zvanično objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Pomenutim rešenjem je utvrđeno da „Sanitas klinik“ u potpunosti ispunjava sve zahteve i uslove koje propisuju navedeni zakoni, a što se odnosi i na kadar i opremu, ali i na lekove i prostorije.

Pregled abdomena i štitne žlezde