Nefrologija
Usluga

Nefrologija

Dr Marko Ilić

Dr Marko Ilić

Nefrolog

U okviru medicinske ustanove "Sanitas klinik" u Jagodini, koja se nalazi na adresi Kralja Petra Prvog broj 4 i to na prvom spratu, pored ostalih funkcioniše i ordinacija u kojoj je zaposlen specijalista nefrologije.

Da pomenemo da se radi o grani ne samo interne medicine, nego i pedijatrije, čija su izučavanja usmerena na funkcionisanje bubrega i različita oboljenja koja su vezana za te organe.

Specijalista nefrologije će nastojati da što je moguće bolje dijagnostikuje o kom oboljenju se radi, a tokom specijalističkog pregleda se iz tog razloga očekuje da najpre svaki pacijent vrlo detaljno uputi lekara ne samo u problem sa kojim se susreo, a koji se odnosi na način funkcionisanja bubrega, već i da mu pruži sve relevatne informacije kako o stanju svog zdravlja i o eventualnim oboljenjima koja ima ili je, možda imao u prošlosti, tako isto i o oboljenjima bubrega koja možda postoje kod pojedinih članova porodice konkretnog pacijenta. Na taj način će specijalista nefrologije biti u prilici da pribavi mnogo više informacija o stanju zdravlja konkretnog pacijenta, što će mu i te kako biti korisno kada bude vršio dijagnosti. Zapravo će posle svega toga lekar specijalitsa nefrologije u okviru „Sanitas klinik“ nastojati da pronađe što bolji način, odnosno terapiju, koja će pomoći tom pacijentu ili da izleči dijagnostikovano oboljenje bubrega ili da ga uz odgovarajuću terapiju maksimalno drži pod kontrolom.

U određenim situacijama, a sve samo u zavisnosti od toga u kakvom stanju se nalaze bubrezi konkretnog pacijenta, specijalista nefrologije može da ga uputi na primer na pregled kod nutricioniste, koji će ga posavetovati o pravilnom načinu ishrane u konkretnom slučaju, kao i kod nekog drugog svog kolege, a ako bude posumnjao na neko drugo oboljenje.

Podrazumeva se da će nefrolog najpre prikupiti sve potrebne informacije o istoriji oboljenja, odnosno upoznaće se sa simptomima sa kojima se taj pacijent suočio ili suočava u trenutku pregleda. A sve informacije o istoriji oboljenja vezuju se i za članove njegove porodice, posebno ako su u pitanju oboljenja, za koja se često navodi da se svrstavaju među nasledna. A posle svega toga će da pristupi različitim analizama ukoliko bude potrebno, a kako bi uspostavio dijagnozu i propisao način lečenja, odnosno terapiju.

U okviru ove medicinske ustanove nalaze se i ordinacije, u kojima su zaposleni specijalisti za mnoge druge oblasti. Pored ostalih, pacijenti takođe imaju mogućnost i da zakažu pregled kod specijaliste ginekologije ili fizikalne medicine, kao i kod specijaliste kardiologije ili neuropsihijatrije, a postoje i internistička i oftalmološka ordinacija. Isto tako imaju mogućnost i da zakažu pregled kod otorinolaringologa, psihologa, psihijatra ili neuropsihijatra, kao i kod urologa, dermatologa i endokrinologa. Izuzev njih, „Sanitas klinik“ može ponuditi i pregled kod lekara opšte prakse, odnosno pedijatra ili gastroenterologa, kao i kod drugih stručnjaka po potrebi.