Pregled predškolske dece za upis u školu
Usluga

Pregled predškolske dece za upis u školu

Pre nego što dete krene u školu, prelazi kroz važan zdravstveni pregled. Upravo je pregled predškolske dece za upis u školu, ključni deo procesa upisa i igra izuzetno važnu ulogu u obezbeđivanju najboljih mogućih uslova zadetetovo buduće školovanje.

Pregled predškolske dece za upis u školu je osmišljen da identifikuje bilo kakve fizičke ili mentalne probleme, koji bi mogli da utiču na sposobnost deteta da se nosi sa zahtevima školskog obrazovanja. Pravovremena identifikacija ovih problema omogućava da se preduzmu odgovarajuće mere, poput dodatne pedagoške podrške ili medicinske intervencije, kako bi se osiguralo da dete ima najbolje moguće uslove za uspeh u školi. Ovaj pregled je takođe prilika za proveru da li je dete primilo sve neophodne imunizacije, kao što je propisano nacionalnim programom imunizacije, što je još jedan ključni aspekt zaštite zdravlja deteta.

Pored toga, pregled predškolske dece za upis u školu pruža dragocene informacije koje mogu biti korisne u identifikaciji specifičnih potreba deteta u školi. Na primer, ako dete ima poteškoće sa vidom ili sluhom, škola može preduzeti odgovarajuće mere, poput pružanja dodatne podrške u učionici, kako bi se osiguralo da ove poteškoće ne ometaju dete u učenju. Dakle, ovaj pregled je ne samo deo procesa upisa u školu, već je i ključni instrument u promovisanju zdravlja i blagostanja deteta, kao i u osiguranja da su mu obezbeđeni najbolji mogući uslovi za školovanje. Iz ovih razloga, važno je razumeti značaj ovog pregleda i šta on obuhvata, kao i da se postupa prema preporukama stručnjaka koji obavljaju ovaj pregled, odnosno nadležnih pedijatara. Sve to će pomoći u osiguranju da svako dete dobije podršku koja mu je potrebna kako bi ostvarilo svoj puni potencijal u školi.

Neophodno je da roditelji ili staratelji deteta zakažu pregled predškolske dece za upis u školu kada za to dođe vreme. Izuzev direktno u prostorijama "Sanitas klinik" u Jagodini, na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu, ovaj pregled mogu zakazati i elektronski, preko mejl adrese klinike info@sanitasklinik.com kao i telefonom i to na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18.

Šta obuhvata pregled predškolske dece za polazak u školu?

Svaki deo pregleda predškolske dece za upis u školu ima svoj poseban cilj i postupak. U tom smislu, medicinska anamneza je esencijalni deo svakog medicinskog pregleda. U ovom segmentu, lekar pregleda zdravstvenu istoriju deteta, uključujući sve prethodne bolesti, hronične zdravstvene probleme, vakcinacije, navike u ishrani i spavanju, i sve ostalo što može imati uticaja na sam tok pregleda. Takođe, lekar će se raspitivati o porodičnoj zdravstvenoj istoriji, uključujući hronične bolesti, genetske poremećaje ili bilo koju drugu relevantnu informaciju.

Fizički pregled obuhvata detaljnu procenu vitalnih funkcija deteta, kao što su puls, krvni pritisak, težina i visina. Lekar će takođe pregledati srce, pluća, stomak, uši, nos i grlo deteta. Kroz ovaj pregled, lekar će proceniti rast i razvoj deteta u odnosu na očekivane parametre za određeni uzrast.

Neurološki pregled obuhvata proveru refleksa, koordinacije i mišićnog tonusa deteta. Lekar će testirati motoričke i senzorne sposobnosti, kao što su hodanje, trčanje, hvatanje predmeta, percepcija dodira i boli.

Testovi vida i sluha su bitni da bi se utvrdilo da li dete ima bilo kakve poteškoće koje bi mogle uticati na njegovo učenje. A ti testovi su posebno važni jer problemi sa vidom ili sluhom mogu biti neprimetni, ali imaju značajan uticaj na buduće školovanje deteta.

Još jedan deo ovog pregleda je i psihološka procena, koja uključuje različite testove i upitnike koji su dizajnirani da procene socijalno - emocionalni razvoj deteta, kao i njegovu spremnost za školu. Psiholog može da proceni sposobnosti deteta za komunikaciju, interakciju sa vršnjacima, rešavanje problema i emocionalnu regulaciju.

Ortopedski pregled se vrši kako bi se identifikovali mogući problemi sa kostima, zglobovima ili mišićima. Ortoped će proveriti fizičku strukturu deteta, pravilnost hoda, simetriju udova i druge pokazatelje potencijalnih ortopedskih problema.

Ako postoje sumnje na poteškoće sa govorom ili jezikom, na logopedu je da to utvrdi. Logopedski pregled obuhvata procenu artikulacije, razumevanje i upotrebu jezika, kao i mogućih poteškoća u komunikaciji.

Na osnovu potrebe i procene lekara, mogu se izvršiti različiti laboratorijski testovi, što može obuhvatiti standardne testove krvi i urina za procenu ukupnog zdravlja, kao i specifične testove za otkrivanje potencijalnih bolesti.

Svaki od ovih pregleda, koji je deo pregleda predškolske dece za upis u školu pruža važne informacije o fizičkom, mentalnom i emocionalnom zdravlju deteta. Sve to pomaže lekarima, roditeljima i školskom osoblju da najbolje podrže dete u njegovom obrazovanju i razvoju.