Otorinolaringologija
Usluga

Otorinolaringologija

Dr Vesna Filipović

Dr Vesna Filipović

Otorinolaringolog

Otorinolaringologija je jedna od grana medicine, a bavi se dijagnostikom i lečenjem oboljenja uva, nosa i grla.

Specijalista otorinolaringologije u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Akademije Oxford u ulici Kralja Petra I broj Jagodini će se pobrinuti da izvrši propisani pregled za svakog pacijenta. Rešenjem broj 530 – 072 – 36 / 2021 – 09, koje je na dan 09. decembra 2021. godine donelo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Sektor za inspekcijske poslove, Odeljenje za zdravstvenu inspekciju, Odsek za zdravstvenu inspekciju Kragujevac je utvrđeno da ova zdravstvena institucija ispunjava sve zakonske uslove u pogledu kadrova, opreme, prostorija i lekova, te da ima pravo da počne da obavlja zdravstvenu delatnost u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, kao zdravstvenoj ustanovi. Pomenuto rešenje doneto je na osnovu člana broj 33 stav 6 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srbije“ broj 25 / 19 ), kao i člana broj 37 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 36 / 15, 44 / 18 – dr. zakon, 95 / 18 i na osnovu člana broj 33, člana 39 stav 2 i člana broj 136 stav 1 Zakona o opštem upravnom postupku, objavljenog u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 18 / 16, 95 / 18 – dr. propis.

Prilikom pregleda kod specijaliste otorinolaringologije će lekar prvo da uzme anamnezu, odnosno dobiće od pacijenta informacije o tome sa kojim se tegobama susreo, kao i o generalnom stanju njegovog zdravlja, a posebno uveta, nosa i grla.

Nakon što bude izvršio propisani pregled, specijalista otorinolaringologije u okviru ove zdravstvene institucije će uputiti pacijenta u to kako bi trebalo da se pristupi lečenju.