Sistematski pregled dece od 3 do 6 godina
Usluga

Sistematski pregled dece od 3 do 6 godina

Period između treće i šeste godine u životu deteta predstavlja izuzetno značajan period u kojem dete doživljava brz razvoj na različitim poljima: fizičkom, socijalnom, emocionalnom i kognitivnom. Da bi se pratila ta dinamika razvoja, kao i da bi se na vreme otkrile moguće nepravilnosti ili poteškoće, sistematski pregledi dece od 3 do 6 godina su od ključnog značaja.

U ovom uzrastu, pedijatrijski pregledi su uglavnom usmereni na procenu detetovih motoričkih sposobnosti, razvoja govora, socijalno - emocionalnog razvoja, ali i nutritivnog statusa, rasta i fizičkog zdravlja. Takođe, kontinuirano se vrši praćenje vida i sluha, kao i zdravlja zuba.

Tokom ovog perioda, dete bi trebalo da završi sa primarnim imunizacijama, dok su neke vakcine poput one protiv gripa, preporučljive na godišnjem nivou, a prema preporuci nadležnog pedijatra koji prati i leči dete. Osim toga, pedijatri roditeljima ili starateljima dece takođe nude savete o bezbednosti u domu i van njega, budući da su deca u ovom uzrastu posebno aktivna i radoznala, što može povećati rizik od povreda.

Pedijatri isto tako igraju ključnu ulogu u edukaciji roditelja o različitim aspektima detetovog razvoja, uključujući prehrambene navike, fizičku aktivnost, navike spavanja, upravljanje ponašanjem, razvoj samostalnosti, pripremu za školu i druge relevantne teme.

Podrazumeva se da sistematski pregledi dece od 3 do 6 godina pružaju vredne informacije o detetovom zdravstvenom stanju, rastu i razvoju, omogućavajući rano otkrivanje i intervenciju u slučaju bilo kakvih problema. Redovne posete pedijatru pomažu roditeljima, odnosno starateljima dece da ostanu informisani i podržani kroz sve faze rasta i razvoja njihovog deteta.

Ne treba zaboraviti ni to da su odnosi koji se izgrade između pedijatra, deteta i roditelja kroz sistematske preglede izuzetno značajni. Upravo oni omogućavaju pedijatru da razvije dublje razumevanje za svako dete i njegove individualne potrebe, dok dete stiče poverenje u medicinsko osoblje, što može biti korisno kako dete raste i suočava se sa budućim medicinskim iskustvima.

Neophodno je da roditelji ili detetovi staratelji blagovremeno zakažu pregle i to direktno u "Sanitas klinik", u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu, u Jagodini. Sistematski pregled dece od 3 do 6 godina se može zakazati i preko telefona, na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18, te preko mejl adrese info@sanitasklinik.com

Kako izgleda sistematski pregled dece od 3 do 6 godina?

Sistematski pregledi dece od 3 do 6 godina su od izuzetne važnosti iz nekoliko razloga. Najpre treba imati na umu to da taj period u životu deteta obiluje brzim i intenzivnim promenama. Deca napreduju u svojim fizičkim, emocionalnim, socijalnim i kognitivnim sposobnostima. Sistematski pregledi omogućavaju profesionalcima da prate ovaj razvoj i osiguraju da dete napreduje u skladu sa očekivanim parametrima za njegov uzrast.

U slučaju da se pojave bilo kakvi problemi ili kašnjenje u razvoju, sistematski pregledi dece od 3 do 6 godina omogućavaju njihovo rano otkrivanje. Na taj način, moguće je brže intervenisati i omogućiti detetu neophodnu podršku i tretman. Najčešće to može uključiti bilo šta, od logopedske terapije za kašnjenje u razvoju govora do fizikalne terapije za probleme sa motoričkim veštinama.

Sem tog, u ovom uzrastu, dete treba da završi niz osnovnih imunizacija. Redovni sistematski pregledi omogućavaju lekarima da osiguraju da je dete primilo sve neophodne vakcine.

Ovi pregledi takođe pružaju vrednu priliku za edukaciju roditelja. Pedijatri mogu dati savete o zdravim životnim navikama, bezbednosti, upravljanju ponašanjem i drugim važnim aspektima brige o detetu.

Deca tog uzrasta počinju da razvijaju više socijalnih i emocionalnih veština. Lekari mogu proceniti ove aspekte razvoja i dati savete roditeljima kako da podrže svoje dete u ovoj važnoj fazi.

U osnovi, sistematski pregledi za decu od 3 do 6 godina obuhvataju najpre fizički pregled, kojom prilikom će pedijatar proveriti detetovu telesnu težinu i visinu, pregledati kožu, oči, uši, usta, zube, grlo, srce, pluća, stomak, kosti i mišiće. Sledi zatim procena razvoj, a lekar će fokus staviti na procenu detetovih motoričkih veština, socijalno - emocionalnog razvoja, kognitivne sposobnosti i razvoj govora. Sve to može uključivati posmatranje kako dete igra, razgovara, hoda i obavlja druge svakodnevne aktivnosti.

Sem toga, lekar procenjuje detetov vid i sluh, a ti testovi se obavljaju kako bi se osiguralo da dete pravilno vidi i čuje, što je od ključnog značaja za njegov celokupan rast i razvoj. Pedijatar će takođe proveriti da li je dete primilo sve neophodne vakcine za svoj uzrast.

Lekar će takođe razgovarati sa roditeljima o zdravim životnim navikama, bezbednosti, upravljanju ponašanjem i drugim važnim aspektima brige o detetu. U svakom slučaju, tačan protokol sistematskog pregleda može se malo razlikovati u zavisnosti od zdravstvenog sistema, politika određene zdravstvene ustanove i individualnih potreba deteta.