Pulmologija
Usluga

Pulmologija

Dr Vladimir Trajković

Dr Vladimir Trajković

Pulmolog

Različitim vrstama bolesti kako pluća, tako i organa za disanje bavi se jedna od grana medicine, koja nosi naziv pulmologija. Smatra se da je sam pojam izveden od dve reči i to latinske, a u značenju pluća i grčke koje znači nauka. U tom smislu se pojam pulmologija može prevesti slobodno kao nauka o plućima. Često se navodi da je upravo pulmologija jedna od grana interne medicine i da ima određene srodnosti sa medicinom intenzivne nege.

Vrlo je važno napomenuti i to da su pulmolozi stručnjaci koji, su pored ostalog obučeni i za utvrđivanje raznih oboljenja koja se odnose na grudni koš, odnosno najpre se misli na to da oni dijagnostikuju kako emfizem pluća, tako na primer i tuberkulozu i astmu, te sve ostale manje ili više komplikovane infekcije koje su za taj deo ljudskog tela vezane.

U tom smislu je vrlo važno napomenuti da „Sanitas Klinik“ ima i mogućnost svim zainteresovanima da ponudi pregled kod lekara specijaliste pulmologije, koji svi zainteresovani mogu zakazati ili na mail info@sanitasklinik.com ili putem brojeva telefona 035 82 000 18 i 060 035 00 86. A radno vreme ove medicinske ustanove, koja se nalazi u Jagodini na adresi Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu jeste u periodu od ponedeljka do petka između 08 do 20 časova, dok subotom "Sanitas Klinik" radi između 08 i 15 časova.

U okviru ove medicinske ustanove svi koji su zainteresovani mogu da posete i internističku ordinaciju, ali i da zakažu pregled kod specijaliste oftalmologije, zatim ginekologije ili kardiologije, kao i kod otorinolaringologa. Takođe je dostupna i usluga pregleda kod psihijatra, psihologa ili neuropsihijatra, odnosno kod gastroenterologa, zatim dermatologa i urologa, te nefrologa i lekara opšte prakse, ali i pedijatra, endokrinologa i kod mnogih drugih stručnjaka, s tim što ova medicinska ustanova svim zainteresovanima nudi i mogućnost vađenje lekarskog uverenja po potrebi, kao i korišćenje usluge koja je poznata kao kućna nega, a kada se osnovni pregledi lekara opšte prakse vrše direktno na lokaciji, na kojoj boravi staro ili nemoćno lice.

I ne samo to, već „Sanitas Klinik“ svima koji za time imaju potrebu nudi mogućnost zakazivanja pregleda, sa ciljem pribavljanja lekarskih uverenja za različitu svrhu. Ne samo da to mogu biti ona lekarska uverenja koja se najčešće i zahtevaju, kao što su na primer lekarsko uverenje za polazak u školu, lekarsko uverenje za upis u srednju školu i lekarsko uverenje za upis na fakultet, već stručnjaci koji su zaposleni u oblasti medicine rada, ali i u drugima, mogu u okviru ove medicinske institucije da obave namenske preglede, te da zainteresovanima omoguće da na jednom mestu izvade i mnoga namenska lekarska uverenja.