Sistematski pregledi dece od 0 do 3 godine
Usluga

Sistematski pregledi dece od 0 do 3 godine

Kako bi se osigurao pravilan rast i razvoj deteta posebno su važni sistematski pregledi dece od 0 do 3 godine. Naročito u periodu života deteta kada se dešavaju brojne promene i kada se mogu postaviti temelji za njegovo celokupno zdravlje. Sistematski pregledi omogućavaju lekarima da prate napredak deteta, identifikuju potencijalne probleme i pružaju pravovremenu intervenciju.

Pedijatrija je grana medicine koja se bavi pružanjem zdravstvene zaštite deci, od rođenja do adolescencije. Pedijatri su lekari specijalizovani za ovu oblast medicine, a oni su obučeni da prepoznaju i leče širok spektar bolesti koje mogu da utiču na decu. Ipak, pedijatrija ne obuhvata samo fizičko zdravlje deteta, već i njegov emocionalni, socijalni i mentalni razvoj.

Kroz različite faze rasta deteta, pedijatri pružaju neophodnu zdravstvenu zaštitu, koja uključuje prevenciju bolesti, rano otkrivanje problema i lečenje bolesti. U tom smislu su i sistematski pregledi ključni za održavanje zdravlja deteta.

Tokom ovih pregleda, pedijatar prati rast i razvoj deteta, sprovodi potrebne vakcinacije, procenjuje njegovu motoričku, kognitivnu i socijalnu sposobnost, ali i pruža pravovremene savete roditeljima o nezi deteta. Ovi pregledi takođe pružaju priliku za rano otkrivanje i lečenje mogućih zdravstvenih problema.

Već odmah po rođenju, novorođenče će biti podvrgnuto nizu testova i pregleda kako bi se osiguralo da svi njegovi vitalni sistemi pravilno funkcionišu. Pored ostalih, ti pregledi uključuju test Apgar, koji se obavlja odmah po rođenju i ponavlja se 5 minuta kasnije, kako bi se ocenilo zdravstveno stanje bebe. Pored toga, sprovode se i testovi sluha, testovi na metaboličke poremećaje, pregled očiju i srca.

Neophodno je da roditelji, odnosno staratelji deteta, vode računa o tome kada su preporučljivi sistematski pregledi dece od 0 do 3 godine, a o čemu će ih informisati nadležni pedijatar. Zatim je važno da na vreme zakažu pregled pedijatra, što mogu učiniti ili putem telefona “Sanitas klinik”, a na brojeve 060 035 00 86 i 035 82 000 18 ili na mejl adresu info@sanitasklinik.com kao i direktno u prostorijama te medicinske ustanove, čije se prostorije nalaze u Jagodini, u ulici Kralja Petra Prvog broj 4, na prvom spratu.

Kako izgledaju sistematski pregledi dece od 0 do 3 godine?

Prvi sistematski pregled obično se obavlja u prvih nekoliko nedelja života deteta. Tokom ovog pregleda, lekar će detaljno pregledati dete, izmeriti njegovu težinu, visinu i obim glave, pregledati kožu, oči, uši, usta, srce, pluća, stomak, kosti i druge delove tela. Upravo ta rana provera je ključna za identifikovanje potencijalnih problema kao što su bolesti srca, problema sa sluhom, displazije kukova i druge zdravstvene probleme koji zahtevaju rano lečenje.

Tokom prve godine života, neophodni su redovni pregledi kako bi nadležni lekar pratio detetov fizički razvoj.pored ostalog, ti pregledi uključuju vakcinacije koje su važan deo preventivne zdravstvene zaštite, testiranje vida i sluha, pregled zuba, kao i procenu hranjenja, spavanja i ponašanja deteta.

Kako dete raste i razvija se, njegovi sistematski pregledi postaće nešto manje učestali, ali će se i dalje redovno obavljati kako bi se pratio detetov napredak. U ovo doba, pedijatri se fokusiraju na pravilan rast i razvoj, ali takođe pružaju roditeljima smernice i podršku u vezi sa izazovima odgoja, kao što su uvodenje čvrste hrane, navike spavanja, socijalni i emocionalni razvoj i slično.

Sve ove faze sistematskih pregleda od 0 do 3 godine su od ključnog značaja za detetov razvoj. Kroz redovne posete pedijatru, roditelji dobijaju osiguranje da je njihovo dete na pravom putu, ali i važne informacije i savete koji im pomažu da se nose sa izazovima roditeljstva. Pedijatri, sa druge strane, stvaraju snažnu vezu sa decom i njihovim roditeljima, postajući ključni saveznici u njihovom zdravstvenom i razvojnom putu.